Main content

AKADEMIA DUCHOWOŚCI EDYTY STEIN “Twórczość i sztuka według Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża” – dr Justyna Gleńsk

  • Data:

Akademia Duchowości Edyty Stein” to cykl wykładów, w których odkrywamy i analizujemy etapy życia oraz duchowe dziedzictwo Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, niezwykłej wrocławianki, filozofki, świętej, patronki Europy. Osobistą interpretację tego duchowego dziedzictwa zaprezentowali nam miłośnicy Edyty Stein oraz specjaliści rożnych dziedzin naukowych – teologii, pedagogiki oraz historii sztuki (Zobacz wykłady z 2019 roku)

Zapraszamy na pierwszy w tym roku wykład w ramach “Akademii Duchowości Edyty Stein”

“Twórczość i sztuka według Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża”

PROWADZENIE – dr Justyna Gleńsk

6 kwietnia 2022 roku (środa)

godz. 18.00

„Mimo wielu przyczyn, które – jak można mniemać – skłaniają Panią do tego, by liczyć się nieco z moim zdaniem, chcę Pani wyjawić, że jest to osąd zupełnie niefachowy. Nie jestem ani artystką, ani znawczynią sztuki, nawet nie – w zwykłym tego słowa znaczeniu – jej miłośniczką. Pewnie widziałam niejedną piękną rzecz i nie brak dzieł, które rzeczywiście lubię. Zawsze byłam jednak zbyt zajęta innymi sprawami, bym mogła ex professio studiować sztukę” – tak pisze Edyta Stein w liście do Hedwig Dülberg i istotnie, Edyta Stein sztuką się nie zajmowała, ale w jej tekstach znajdujemy wiele ciekawych myśli dotyczących twórczości.

Myśli te i refleksje nie są ujęte w konkretne fragmenty dzieł, ale pojawiają się w sposób luźny. Można jednak zauważyć, że stanowią interesującą interpretację procesu twórczego. Według E. Stein pytanie o twórczość, jest pytaniem o człowieka, a może dokładniej o jego duchowość, i należy dodać, że ważny jest twórca i odbiorca… Ważne jest źródło inspiracji, ważna jakość źródła, którą Edyta Stein określa jednym prostym słowem – dobre… Ważne są niepowodzenia w poszukiwaniach i działaniach a zdaje się najważniejszym jest zrozumienie, że twórczość jest portretem artysty i obrazem tego, gdzie szukano inspiracji.
Celem zaś twórczości jest stworzenie dobrego portretu, najlepszego portretu, takiego, który jako taki, zostanie odczytany przez odbiorców. Czy to nie inspirujące spojrzenie na twórczość, rozumianą w kontekście sztuki, ale nie wyłącznie a zarazem na kolejny nurt myśli Edyty Stein?

dr Justyna Gleńsk – doktor teologii, organistka największego we Wrocławiu Kościoła NMP na Piasku, przenikniętego światłem potężnych witraży Teresy Marii Reklewskiej. Przejęta literaturą, sztuką, muzyką w kontekście teologii i z perspektywy fenomenu twórczości. Stąd tytuł rozprawy doktorskiej „Teologiczny wymiar twórczości w świetle dzieł Oliviera Messiaena”. Od lat zaangażowana w pracę katechetyczną. Mieszka we Wrocławiu.