Main content

CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD im. Św. Edyty Stein

  • Data:

12 października 2021 roku, w dniu 130. Rocznicy urodzin Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża odbędzie się ceremonia wręczenia Nagród im. Św. Edyty Stein.

DATA: 12 października 2021

GODZINA: 10.15

(wydarzenie zamknięte)

LINK DO TRANSMISJI ONLINE:

https://youtu.be/X1C9xPNcNkE

Decyzją kapituła Nagrody im. Św. Edyty Stein Laureatami w roku 2021 zostają:

Pani Jadwiga Skupnik-Kurowska – wrocławska aktorka teatralna i filmowa, pedagog; prodziekan Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu (1984-1990).

Debiutowała 10 lipca 1959 i całe swoje artystyczne życie (53 lata), spędziła na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Była pedagogiem Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim (1976-1980) i na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu (od 1979). Obecnie prowadzi zajęcia z fonetyki emisji głosu dla alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Autorski monodram o życiu Edyty Stein, wrocławianki, niemieckiej Żydówki, filozofki i katolickiej świętej, która zginęła w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, stworzyła w 1988 roku. Do dziś zagrała ten spektakl 163 razy, w tym raz w USA, raz we Włoszech i raz w Niemczech, przeznaczając wszystkie honoraria na cele charytatywne.

Autorka wspomnień „Edyta Stein – życie moje”, w których opowiada o spotkaniu z postacią Edyty Stein i wpływie jaki wywarła na jej życie, aktorstwo i przemiany duchowe.

W ubiegłym roku zdecydowała się zakończyć występy sceniczne i przekazała dla Domu Edyty Stein karmelitański habit, który eksponowany jest w ramach wystawy stałej.

Pan Sylwin Bechcicki – Współzałożyciel i od ponad  30 lat prezes Oddziału TES w Lublińcu, działacz społeczny i chrześcijański.

Jego wieloletnie zaangażowanie w szerzenie kultu św. Teresy Benedykty od Krzyża i umiejętność współpracy z lokalną społecznością Lublińca przyniosło spektakularne efekty: utworzenie muzeum „Pro memoria Edith Stein” w dawnym domu Courantów (dziadków ze strony matki), nadanie szkole w Lublińcu imienia św. Edyty Stein, ustanowienie Edyty Stein Patronką Lublińca.

Zainicjował działalność wydawniczą w ramach Wydawnictwa Edyty Stein WEST, jest współautorem wielu opracowań o Courantach i Steinach w Lublińcu, materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych dotyczących Edyty Stein i miasta Lublińca.

Organizator licznych konkursów dla młodzieży z wiedzy o Edycie Stein, jak i konkursów o wydźwięku artystycznym (plastyka, muzyka).

Prof. Alfreda Poznańska (1939-2001 pośmiertnie) – artystka, rzeźbiarka, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W trakcie remontu domu rodzinnego Edyty Stein prof. Alfreda Poznańska służyła swoim zmysłem estetyki i talentem. Zaprojektowała i wykonała od nowa tympanon nad głównym wejściem, gdyż niewyraźne archiwalne zdjęcia nie mogły służyć za wzorzec. Za zasługi dla Towarzystwa prof. Poznańska jako pierwsza w historii Towarzystwa uzyskała status członka honorowego.

Z inicjatywy prof. Poznańskiej zakupiono kopię obrazu św. Franciszka pędzla Cimabue i umieszczono w odremontowanym salonie, gdzie, wedle opisu Edyty, znajdował się przed zaślubinami Erny z Hansem Bibersteinem.

Pani Susanne Batzdorff – siostrzenica Edyty Stein, córka Erny i Hansa Bibersteinów.

Zaangażowanie w dialog żydowsko-katolicki odziedziczyła po swojej mamie – Ernie, która jako jedyna z ocalałych sióstr Edyty Stein prowadziła rozległą międzynarodową korespondencję z wieloma osobami i organizacjami zainteresowanymi osobą Edyty Stein.

Autorka książki „Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej” którą wręczyła Janowi Pawłowi II podczas uroczystości kanonizacyjnej Teresy Benedykty od Krzyża w 1998 roku.

Czynnie uczestniczyła w dialogu na rzecz zbliżenia katolicko-żydowskiego, prowadząc dyskusje nie tylko w kręgach rodziny, ale odwiedzając stowarzyszenia im. Edyty Stein na całym świecie, udzielając wywiadów i uczestnicząc w wydarzeniach poświeconych tematowi Zagłady Żydów. Jest członkiem Jewish Community Center w Santa Rosa w Kalifornii. 11 kwietnia 2021 brała udział, wraz z mężem Alfredem, w dorocznym dniu pamięci o ofiarach Holokaustu. Spotkanie odbywało się on-line.

Urodzona 25 września 1921 roku, będzie obchodzić w tym roku swoje setne urodziny.

Prof. Alasdair MacIntyre – profesor filozofii, historyk idei, etyk i filozof pochodzenia szkockiego.

Autor ponad dwudziestu dzieł z dziedziny etyki, moralności i filozofii. W licznych pracach obrońca i popularyzator chrześcijańskich wartości moralnych i intelektualnych, arystotelejsko-tomistycznej etyki cnót oraz klasycznych ideałów.

We wczesnych latach osiemdziesiątych, w czasie prac nad „Dziedzictwem cnoty”, konwertował na katolicyzm, jak sam wyznał – pod wpływem myśli tomistycznej.

Badacz życia i myśli Edyty Stein, autor wydanej w 2020 roku książki w języku polskim „Edyta Stein, prolog filozoficzny 1913–1922” (tłum. Jadwiga Guerrero van der Meijden, wstęp ks. prof. Robert Skrzypczak).