Main content

Dotyk muzyki – wykład mgr Marii Remek

Zdjęcie dłoni pianisty
  • Data:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. “Dotyk muzyki”, które poprowadzi mgr Maria Remek.

W prezentacji “Dotyk muzyki” przedstawione zostaną różne stanowiska filozofów, artystów, lekarzy i uczonych dotyczące muzyki. Usłyszymy dlaczego i jak muzyka otwiera na “coś więcej”, na świat duchowy i spotyka z Bogiem. Prelegentka wskaże na prawdę i piękno w muzyce, nierozłącznie splecione i podporządkowane sobie. Przywoła także takie obszary muzyki, jak słuchanie i śpiew. Na koniec przytoczy fragment książki Érica-Emmanuela Schmitta porównujący dwie odmienne osobowości genialnych kompozytorów – Ludwiga van Beethovena i Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Wykład będzie zilustrowany przykładami z literatury muzyki.

mgr Maria Remek – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wieloletnia nauczycielka muzyki