Main content

“Empatia” według Edyty Stein – “Compassion” u Henriego Nouwena

  • Data:

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego rozmawiać będziemy o rozwoju i granicach dialogu w sytuacjach, kiedy wydaje się, że nie ma na niego miejsca.

Warsztat jest ideową kontynuacją programu “Religia-Kultura-Edukacja”, zainspirowanego przez Edwarda Skubisza, holenderskiego teologa, przez wiele lat związanego z Fundacją Dom Pokoju, a obecnie działającego w ramach INSTYTUTU DIALOGU. 

W ubiegłych latach w Domu Edyty Stein czytaliśmy teksty Edyty Stein (1891 – 1942) i holenderskiego teologa Henriego Nouwena (1932 – 1996) dotyczące zagadnień empatii i o “compassion”, czyli współodczuwania. Teraz, w oparciu znane już nam teksty podejmiemy dyskusję o powyższych koncepcjach (empatia, współodczuwanie) oraz refleksję nad pytaniami: Czy empatia i współodczuwanie  pomagają w prowadzeniu dialogu? Czy współcześnie terminy te nie są nadużywane?

Wspólnie z Państwem chcielibyśmy zastanowić się, czy jesteśmy między Scyllą i Charybdą, między możliwościami a ograniczeniami w sytuacjach, które wydają się nam patowe.

Na zakończenie warsztatu Edward Skubisz zaprezentuje plan dalszego rozwoju dyskusji nad tymi koncepcjami, jako kontynuację projektu „Religia-Kultura-Edukacja”. W ramach tego projektu w ubiegłych latach odbyły się „rozmowy” między wrocławskimi teologami: Edytą Stein, Dietrichem Bonhoefferem, Benno Jacobem i Kathariną Staritz dotyczące związków i przenikania się religii, kultury i edukacji. Teksty te wskazują, że teologowie ci byli i mistykami i aktywistami: praktykowali swoją wiarę, otarcie przeciwstawiając się nadużywaniu religii przez nazistów czyli narodowych-socjalistów.

“Rozmowy” pomiędzy teologami będą kontynuowane i aktualizowane w ramach spotkań „Laboratorium Dialogu” oraz w programie „Szkoła Dialogu” – realizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Zarówno w tym roku , jak i w najbliższych latach zamierzamy zorganizować we Wrocławiu i w Krzyżowej spotkania dyskusyjne o naszych wrocławskich teologach i wyzwaniach jakie przed nami stawiają.

Zapraszamy serdecznie.

Edward Skubisz, Tomasz Skonieczny – Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.