Main content

Medytacja chrześcijanska? Osobiste doświadczenie Marii Renek

  • Data:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconemu osobistemu doświadczeniu medytacji chrześcijańskiej, jakie poprowadzi pani Maria Renek – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wieloletnia nauczycielka muzyki.

DATA: 20 września 2020, GODZINA: 16.00

Obowiązują telefoniczne zapisy na spotkanie – 730 939 303. Ilość miejsc ograniczona.

Na początku istnienia religii chrześcijańskiej była praktykowana przez pierwszych mnichów chrześcijańskich – ojców pustyni. W ciągu XVIII i na początku XIX wieku pewne elementy medytacji zaczęły być odrzucane w niektórych gałęziach chrześcijaństwa zachodniego. Jednak na początku XX wieku nastąpiło ożywienie. Zaczęto wydawać książki oraz artykuły o tradycyjnej benedyktyńskiej praktyce czytania Biblii, medytacji oraz modlitwy nazywanej pojęciem Lectio divina. W 1965 roku w jednym z głównych dokumentów Soboru Watykańskiego II dogmatycznej konstytucji Dei verbum, podkreślono użycie Lectio divina.

Dziś możemy znaleźć wspólnoty, które zapraszają do udziału w tej formie modlitwy. Co jest ważne, aby dokonać wyboru dokąd pójść?

Doświadczenie pani Marii Renek pozwoli przyjrzeć się temu zagadnieniu.