Main content

Obraz duchowości Edyty Stein w dziełach sztuk plastycznych – mgr Anna Siemieniec

  • Data:

Akademia Duchowości Edyty Stein zaprasza na wykład mgr Anny Siemieniec “Obraz duchowości Edyty Stein w dziełach sztuk plastycznych”.

Niezwykle głęboka i wielowymiarowa duchowość Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, której poświecono już tak wiele książek i artykułów, znalazła także swoje odbicie w dziełach sztuk plastycznych. Obrazy, ikony, witraże czy też rzeźby ukazujące świętą patronkę Europy można odnaleźć nie tylko w miejscach jej kultu, ale także w przestrzeni publicznej miast, w których żyła i działała. Przenikliwe, poruszające, pełne symboli i metafor dzieła sztuki prowadzą do spotkania z wewnętrznym światem Edyty Stein, w którym gwiazda Dawida spotyka się z krzyżem Chrystusa, a poszukiwanie prawdy przenika się z pragnieniem miłości, urealnionym aż do całkowitego złożenia siebie w ofierze..

Akademia Duchowości Edyty Stein realizowana jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.