Main content

Religia, społeczeństwo, krytyka. O potrzebie filozoficznego namysłu nad religią – dr Łukasz Nysler

  • Data:

Zapraszamy do udziału w cyklu:

RELIGIA, KULTURA, DIALOG. SEMINARIA PRACOWNI STUDIÓW NAD RELIGIAMI

“Nie trzeba, byśmy po kres naszego żywota szukali dowodu prawomocności doświadczenia religijnego” (E. Stein)

22 maja 2019 – godz. 16.00-18.00: “Religia, społeczeństwo, krytyka. O potrzebie filozoficznego namysłu nad religią” – dr Łukasz Nysler (EWST Wrocław)

19 czerwca 2019 – godz. 16.00-18.00: “O roli uczucia w religii: Friedrich Schleiermacher i Rudolf Otto” – prof. Maciej Manikowski (Instytut Filozofii UWr)

Cykl organizowany jest przez Pracownię Studiów nad Religiami Instytutu Filozofii UWr oraz Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.