Main content

Rodzina w świetle personalizmu integralnego Edyty Stein – wykład dr Barbary Kmiecik

  • Data:

Akademia Duchowości Edyty Stein zaprasza na wykład dr Barbary Kmiecik pt. “Rodzina w świetle personalizmu integralnego Edyty Stein”.

DATA: 14 listopada 2019

GODZINA: 18.00

Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża podejmowała problematykę rodziny w kontekście analizy osoby ludzkiej. Rodzina jest najbardziej naturalnym środowiskiem, w którym człowiek doświadcza bliskich relacji, jest kształtowany i wychowywany do wolności oraz otwartości na innych. Rozwój dokonujący się w rodzinie obejmuje wszystkie sfery: fizyczną, zmysłową, emocjonalną, uczuciową, moralną i religijną, a jego celem – integralność osoby. Podstawą przedstawianego zarysu koncepcji rodziny Edyty Stein jest doświadczenie jej własnej historii rodzinnej, studia nad osobą w kontekście antropologii i życia społecznego oraz analiza biblijno-teologiczna ludzkiej relacyjności. Sposób podejmowania przez Edytę Stein tych zagadnień wpisuje jej badania w nurt personalizmu integralnego.

Dr Barbara Kmiecik jest teologiem i bibliotekarzem. W 2014 roku uzyskała doktorat na Wydziale Teologicznym na podstawie rozprawy: Dążenie do pełni człowieczeństwa. Studium teologicznomoralne w oparciu o pisma Edyty Stein (św. Teresy Benedykty od Krzyża). Jest autorką publikacji z zakresu badań nad pismami Edyty Stein oraz duchowości, archiwistyki i bibliotekoznawstwa. Pracuje na stanowisku kierownika Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Prywatnie realizuje się w życiu rodzinnym jako żona i mama dwóch nastoletnich córek.

Akademia Duchowości Edyty Stein realizowana jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.