Main content

Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum

  • Data:
  • Venue: Dom Edyty Stein
  • Categories:

WYSTAWA: Roman Ingarden. Fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum 

 12.10.2020 – 01.03.2021

w Domu Edyty Stein. 

Wystawę można oglądać w godzinach pracy Domu Edyty Stein, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego (czytaj więcej).

Uchwałą Sejmu RP rok 2020 został ustanowiony Rokiem Romana Ingardena oraz Rokiem św. Jana Pawła II, których z Edytą Stein łączyła fenomenologia, jako metoda filozofowania, oraz szeroko rozumiana problematyka bytu osoby ludzkiej.

Z tej okazji Dom Edyty Stein we Wrocławiu prezentuje wystawę ponad 40 fotografii i dokumentów z Archiwum Rodziny Ingardenów. Kolekcja obejmuje zdjęcia z lat młodości studenckiej polskiego filozofa, jego wieloletniej działalności uniwersyteckiej we Lwowie, Toruniu i Krakowie oraz fotografie rodzinne. Wyjątkowym elementem ekspozycji jest korespondencja kierowana przez bp. Karola Wojtyłę do prof. Romana Ingardena w sprawie organizacji sesji poświęconej pamięci Edyty Stein, która odbyła się 6 kwietnia 1968 roku, a także fragmenty rękopisu referatu wygłoszonego przez filozofa w trakcie tej sesji. W pierwszych słowach swojego wystąpienia prof. Roman Ingarden powiedział „Jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który znał osobiście Edith Stein”.

Roman Ingarden (1893-1970) polski profesor filozofii. Urodził się w Krakowie, studiował matematykę i filozofię we Lwowie, a następnie Getyndze, Wiedniu i Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie dołączył do grona fenomenologów skupionych wokół prof. Edmunda Husserla. Tam poznał Edytę Stein, z którą przez wiele lat korespondował. Po obronie pracy doktorskiej w 1918 roku wrócił do Polski, gdzie pracował jako nauczyciel i wykładowca. W 1933 roku uzyskał stopień profesora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1945 roku podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którą zmuszony został zawiesić na lata 1950-1956 z powodów politycznych. W 1957 roku został powołany na kierownika Katedry Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie stworzył ośrodek polskiej fenomenologii.

Wystawa została zorganizowana w ramach Programu Kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein” dzięki życzliwości prof. Krzysztofa Ingardena, który udostępnił materiały z Archiwum Rodzinnego Ingardenów, a także wyraził zgodę na wykorzystanie dokumentów prezentowanych w Archiwum Cyfrowym Romana Ingardena oraz zdeponowanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Program Dziedzictwo Edyty Stein realizowany jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia.