Main content

Walne Zgromadzenie Członków TES – 24 września 2022

  • Data:

22 sierpnia 2022, Wrocław

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA IM. EDYTY

STEIN WE WROCŁAWIU

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, na podstawie § 27 Statutu zwołuje na dzień 24 września 2022 na godz. 10.00 Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.
W przypadku braku quorum na podstawie § 25 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 10.30 w tym samym miejscu. Pragniemy rozpocząć Mszą Świętą o godz. 9.00 w Kaplicy Edyty Stein w Kościele Św. Michała Archanioła przy ulicy Prusa we Wrocławiu.

Jest to zgromadzenie niezbędne do przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok i pragniemy też przedstawić zmiany statutowe zaproponowane przez Zarząd Główny. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków TES:

1. Powitanie zgromadzonych i przyjęcie programu obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór sekretarza i członków Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej;
4. Sprawozdanie Zarządu Głównego i Dyrektora Domu za rok 2021;
5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu;
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok;
7. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2021 rok;
9. Przyjęcie Uchwały o podziale zysków i strat za 2021;
10. Przedstawienie zmian statutowych;
11. Głosowanie nad zmianami statutowymi.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego TES zaproszenie na Walne jest wysyłane drogą mailową, dla wszystkich którzy posiadają adres mailowy, a jeśli nie posiadają na adres podany w deklaracji, pod warunkiem, że poprzednia korespondencja nie wracała od adresata. Zaproponowane zmiany Statutu będą wysyłane do każdego zainteresowanego Członka Towarzystwa w odpowiedzi na maila z zaproszeniem. Zmiany te w wersji papierowej dostępne są również w Domu Edyty Stein w godzinach urzędowania biura.

Zarząd Główny
Towarzystwa im. Edyty Stein