Main content

WERNISAŻ WYSTAWY: Alfreda Poznańska

  • Data:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP we Wrocławiu

Towarzystwo im. Edyty Stein

serdecznie zapraszają na

wernisaż wystawy:

ALFREDA POZNAŃSKA

15 maja 2024 (środa)

godz. 17:00

Dom Edyty Stein

WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIACH: 15 maja – 30 czerwca 2024

(w godzinach otwarcia Domu Edyty Stein dla zwiedzających)

 

„Listy, kartki, druki, zapiski, książki, księgi. Papiery, wśród których żyję. Przepływa poprzez nie wielość treści, myśli, słów, uczuć, informacji, spraw nasycających chwilę za chwilą.”

                                                                                                                                                                            Alfreda Poznańska

 

ALFREDA POZNAŃSKA (3 I 1939, Małków – 7 X 2001, Wrocław)

Alfreda Poznańska urodziła się 3 I 1939 r. w Małkowie na Lubelszczyźnie. Po wojnie wraz z rodziną przyjechała na Dolny Śląsk i zamieszkała w Wysokiej Łące (nieopodal Kowar). W 1953 r. ukończyła szkołę podstawową w Kowarach, a w 1958 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W l. 1958 – 1965 studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie ASP) pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego i adj. Łucji Skomorowskiej-Wilimowskiej. W VI 1965 r. uzyskała dyplom z ceramiki i rzeźby w Pracowni Rzeźby prof. Borysa Michałowskiego. Od początku swojej drogi twórczej związana była ze środowiskiem wrocławskim. W 1965 r. została członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1967 r. brała czynny udział w życiu artystycznym regionu i kraju. Eksponowała swoje prace również za granicą. 4 IX 1968 r. Poznańska została zatrudniona w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (obecnie Muzeum Narodowe), a w okresie 1 XII 1969 – 31.08.1971 r. równocześnie pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu jako nauczyciel rzeźby. Od 1 X 1973 r. rozpoczęła pracę w Katedrze Rzeźby (Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby) na macierzystej Uczelni, zdobywając doświadczenie pod okiem prof. Borysa Michałowskiego i doc. Leona Podsiadłego. W 1981 r. doprowadziła do powołania Pracowni Małych Form Rzeźbiarskich. W l. 80. Alfreda Poznańska była zaangażowana w podziemną działalność „Solidarności” oraz rozpoczęła kontynuowaną do śmierci współpracę z Duszpasterstwem Środowisk Twórczych we Wrocławiu. W 1995 r. uzyskała tytuł naukowy profesora.

Artystka uprawiała rzeźbę w małym i dużym rozmiarze (pomniki, rzeźba ołtarzowa), posługując się rozmaitym tworzywem (ceramika, kamień, metalowe odlewy, drewno). Zajmowała się również medalierstwem (medale, plakiety), w którym osiągnęła mistrzostwo poparte nagrodami w konkursach krajowych i międzynarodowych.  Jej medale, ale również rzeźby pokazywane były m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Jugosławii. W 1983 r. medal jej autorstwa ofiarowano jako dar wrocławskiego środowiska plastycznego Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Wielokrotnie uczestniczyła w Biennale im. Dantego w Rawennie, w 1979 r. otrzymała I nagrodę za pracę poświęconą tematowi: „Piekło Dantego i współczesnego człowieka”.  W jej twórczości dominował nurt realistyczny, mocno osadzony w tradycji, najczęściej powtarzanymi motywami były: list, koperta, księga, liść. Podejmowała tematy z otoczenia, nieprzemijalność wartości duchowych i religijnych (kaplica Św. Edyty Stein we Wrocławiu), wątki społeczne i patriotyczne.

 

Wystawy i plenery:

1972 – Międzynarodowy plener rzeźbiarski „Marmur” w Prilepie

1975 – Międzynarodowe Biennale Medalierstwa FIDEM w Krakowie

1977 – III Międzynarodowe Biennale im. Dantego w Rawennie

1978 – Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski (projektowy) w Rzeszowie

1979 – IV Międzynarodowe Biennale im. Dantego w Rawennie

– Okręgowa Wystawa Plastyki „Prezentacje 79”

1980 – Indywidualna wystawa „Małe rzeźby” w Galerii „X” we Wrocławiu

1981 – Wystawa pracowników Katedry Rzeźby wrocławskiej PWSSP, BWA we Wrocławiu

– Wystawa „Rzeźba w drewnie” ze zbiorów Muzeum w Prilepie, Belgrad

– Ogólnopolska wystawa „Polska, krajobraz, ludzie, idee”, BWA w Sopocie

– III Ogólnopolskie Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, BWA w Poznaniu

1983 – VI Międzynarodowe Biennale im. Dantego w Rawennie, zaproszenie do jury i udział w

wystawie poza konkursem

– Wystawa wrocławskiego środowiska plastycznego, zorganizowana z okazji wizyty Ojca Św.      Jana Pawła II we Wrocławiu

– Międzynarodowe Biennale Medalierstwa FIDEM we Florencji

1985 – VII Międzynarodowe Biennale im. Dantego w Rawennie

– Okręgowa Wystawa Plastyki we Wrocławiu

1987 – Indywidualna wystawa w „Galerii na Ostrowie” we Wrocławiu

1988 – VIII Międzynarodowe Biennale im. Dantego w Rawennie

– Okręgowa Wystawa Plastyki „Wrocław ’88”

1989 – Wystawa „Sztuka i literatura” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

1990 – Wystawa pedagogów i studentów PWSSP we Wrocławiu, CBWA „Zachęta” w Warszawie

– Wystawa „200 lat Szkół Artystycznych we Wrocławiu” w Wiesbaden

1991 – Wystawa indywidualna w Galerii Sztuki Współczesnej „Desa” we Wrocławiu

– Ogólnopolska wystawa medalierstwa „Tendencje i Twórcy”, BWA w Toruniu

– Wystawa „Wrocławskie środowisko plastyczne” w Reims

– Ogólnopolska wystawa „Medalierstwo lat osiemdziesiątych”, Muzeum Sztuki Medalierskiej      we Wrocławiu

1992 – Okręgowa wystawa plastyki „Kontynuacje 92”, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

– V Biennale Sztuki Sakralnej, BWA w Gorzowie Wielkopolskim

– „Ewangelia w intuicji artystów”, BWA w Bielsku Białej

– V Triennale Rzeźby Religijnej, Galeria „Propozycje” w Krakowie

1993 – Międzynarodowe XVII Sympozjum „Porcelana inaczej” w Wałbrzychu

1994 – Ogólnopolska wystawa „Medalierski autoportret”, Muzeum Sztuki Medalierskiej we

Wrocławiu

1995 – Wystawa PWSSP w Brunszwiku

– XIX Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Porcelana inaczej” w Wałbrzychu

– „Człowiek – Sztuka – Środowisko”, wystawa prac plastycznych środowiska wrocławskiego                  w PWSSP we Wrocławiu i BWA w Opolu

– Triennale Rzeźby Religijnej w Krakowie

1996 – Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp.

– Wystawa prac artystów dolnośląskich „Spirala 1” w Świeradowie Zdroju (Fundacja            Gerarda)

– „Naoczne i ukryte”, wystawa indywidualna w Ossolineum we Wrocławiu

1997 – „Dni dzisiejszych blask”, ekspozycja prezentowana podczas 46. Międzynarodowego

Kongresu Eucharystycznego „Eucharystia i Wolność”, Wrocław

1998 – Wystawa „Piękno i Dobro”, ekspozycja zorganizowana z okazji 15-lecia Duszpasterstwa            Środowisk Twórczych

1999 – Wystawa rzeźby Katedry Rzeźby ASP we Wrocławiu w Galerii Miejskiej, Wrocław

2000 – „Biskupstwo wrocławskie w dziejach narodu i Kościoła”, obchody milenijne w

Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w kościele Św. Marcina

2001 – Wystawa poświęcona Św. Edycie Stein, Muzeum Okręgowe w Toruniu

17 II 2002 – pośmiertna wystawa prac w kościele Św. Marcina

 

Realizacje i projekty rzeźbiarskie:

1967 – Pomnik Władysława Reymonta w Złotoryi, beton i kamionka

1968 – Portret Władysława Broniewskiego, kamionka

1971 – Realizacja medalu 25-lecia ZPAP we Wrocławiu, brąz lany, 50 szt.

1974 – Realizacja medalu 10-lecia Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, brąz lany, 50 szt.

1977 – Renowacja mogił i pomnik na cmentarzu Armii Radzieckiej w Oławie, piaskowiec

1978 – Płaskorzeźba portretowa prof. B. Świętochowskiego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu,

brąz lany

1979 – Płaskorzeźba portretowa prof. G. Poluszyńskiego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, brąz lany

1982 – Cykl medali autorskich upamiętniający 600-lecie Obrazu Jasnogórskiego (dwa medale i plakieta, jeden z medali został podarowany Ojcu Św. Janowi Pawłowi II     podczas Jego

wizyty we Wrocławiu), brąz lany, 12 szt.

1983 – Plakieta portretowa Stanisława Kiałki do tablicy poświęconej jego pamięci, umieszczonej w PWSSP, brąz lany

1984 – Projekt i nadzór realizacji medalu bitego na otwarcie Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, 5000 szt.

1985 – Medal dla Nagrody Literackiej im. Natalii Gall, ustanowiony przez Kuratorium Nagrody we Wrocławiu, brąz lany 20 szt.

– Płaskorzeźba ołtarzowa w kościele Św. Trójcy we Wrocławiu, drewno

1987 – Projekt i nadzór realizacji medalu bitego z okazji 40-lecia PWSSP we Wrocławiu, 300 szt.

– Plakieta upamiętniająca trzecią wizytę Ojca Św. Jana Pawła II w Polsce i Kongres

Eucharystyczny, brąz lany, 5 szt.

1990 – Tablice poświęcone Polakom pomordowanym w latach 1946 – 1953 we Wrocławiu,

piaskowiec

– Dwie tablice upamiętniające miejsca związane ze św. Edytą Stein we Wrocławiu

– Tablica poświęcona księdzu Julianowi Michalcowi z parafii NPM na Piasku we Wrocławiu

1991 – Projekt renowacji i urządzenia kaplicy Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein

wspólnie z architekt Alicją Kopeć

– Realizacja rzeźb ołtarza w kaplicy Św. Edyty Stein w kościele Św. Michała Archanioła we

Wrocławiu, marmur

1992 – Autorski projekt plakietek-cegiełek dla Straży Mogił Polskich we Wrocławiu, porcelana

1993 – Autorski projekt memoratywnej rzeźby dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,

ewentualna realizacja w piaskowcu

– Medal VIII Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka wydany przez Muzeum Okręgowe

w Jeleniej Górze, brąz lany, 9 szt.

1994 – Projekt rzeźbiarskiego upamiętnienia we Wrocławiu Zbrodni Katyńskiej wykonany na

zaproszenie Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej w zamkniętym konkursie

– Autorski projekt tablicy upamiętniającej artystę rzeźbiarza Jerzego Boronia, pedagoga

PWSSP we Wrocławiu, wykonywany we współpracy z prof. J. Zyndwalewiczem,

przewidywana realizacja w brązie

1995 – Tablice z piaskowca na portalu gmachu ZNiO

1997 – Medal „Drzewo Życia i Drzewo Prawdy”, brąz, 3 szt.

– Plakieta „46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego”, brąz

1998 – Tympanon nad frontowym wejściem do Domu św. Edyty Stein we Wrocławiu, odlew

gipsowy

– Rzeźba „Rok Mickiewiczowski”, brąz, kamień

2000 – Zwornik z wizerunkiem krzyżyka odnalezionego przez archeologów w 1978 r., datowanego

na X w.  (zwornik umieszczony został w ścianie kościoła Św. Marcina), piaskowiec, brąz

– Medal „1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego”, brąz

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

1971 – I nagroda w okręgowym konkursie na medal 25-lecia ZPAP we Wrocławiu

1976 – Nagroda w Ogólnopolskim plenerze ceramiczno-rzeźbiarskim w Bolesławcu

1979 – I Nagroda w IV Międzynarodowym Biennale im. Dantego w Rawennie

1981 – Nagroda i medal III Ogólnopolskiego Biennale Małych Form Rzeźbiarskich w Poznaniu

1995 – III Nagroda w zamkniętym konkursie na projekt medalu pamiątkowego dla Uniwersytetu

Jagiellońskiego

1997 – I nagroda i wskazanie do realizacji projektu w ogólnopolskim konkursie na pomnik św.   Wojciecha w Gdańsku

 

Prace w zbiorach:  

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Centrum Dantego w Rawennie

Centrum Sztuki Współczesnej Prilepie (Macedonia)

Instytut Sztuki w Skopje

Muzeum Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze

Muzeum Watykańskie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu