Main content

Współodczuwanie w ikonach i obrazach – medytacje z Henri Nouwenem: Powrót syna marnotrawnego

  • Data:
  • Venue: Dom Edyty Stein

Zapraszamy do udziału w cyklu „Współodczuwanie w ikonach i obrazach” – medytacje z Henri Nouwenem, prowadzonym przez Edwarda Skubisza.

Każde niedzielne spotkanie poświęcone jest jednej z książek Henri Nouwena. Wspólnie czytamy fragmenty tekstów jego autorstwa, czemu towarzyszą ikony i obrazy przez niego opisywane. W osobistej medytacji odkrywamy znaczenie „współodczuwania” w spotkaniu z drugim człowiekiem. To doświadczenie duchowe było niezmiernie istotne zarówno dla Henri Nouwena jak i Edyty Stein, która temu zagadnieniu poświęciła swoją rozprawę doktorską.

Niedziela – 12 maja 2019 – POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO
Powrót syna marnotrawnego to książka, w której Nouwen przedstawia wpływ obrazu Rembrandta o tym samym tytule na swoje duchowe życie. Poprzez osobistą interpretację fragmentu Ewangelii św. Łukasza (15, 11-32), opisującego powrót syna marnotrawnego do ojca, autor prowadzi nas do pogłębionego spotkania z każdą z postaci obrazu.

Henri Nouwen (1932-1996), ksiądz katolicki pochodzący z Holandii, jest autorem ponad 40 książek z zakresu duchowości, m. in. o ikonach i obrazach. Po około dwudziestoletniej pracy jako profesor uniwersytecki porzucił dotychczasowe zajęcie i zamieszkał z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w domu we wspólnocie L’Arche. Przyjaźnił się z Jean Vanierem, założycielem L’Arche i miał na niego duży wpływ.

Spotkania poprowadzi Edward Skubisz, teolog z Holandii, od wielu lat mieszkający we Wrocławiu, założyciel Fundacji Dom Pokoju, obecnie działający w ramach Instytutu Dialogu.

KOLEJNE SPOTKANIE: Niedziela – 2 czerwca 2019 – OGIEŃ W MOIM SERCU
W książce Vuur in mijn hart (Ogień w moim sercu), która jeszcze nie doczekała się polskiego wydania, Nouwen odkrywa podobieństwo, jakie łączy go z malarzem Vincentem van Goghem. Autor wyjaśnia, w jaki sposób inspiracja Ducha Świętego prowadzi człowieka do twórczego życia i umiejętności wykorzystywania dobrych darów Bożych. Spotkaniu towarzyszyć będzie obraz van Gogha Droga z cyprysem i gwiazdą.

Cykl realizowany jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.