Main content

Żydzi wrocławscy na przełomie XIX i XX wieku – środowisko Edyty Stein?

  • Data:

Akademia Duchowości Edyty Stein

zaprasza na wykład dr Agaty Rybińskiej

„Żydzi wrocławscy na przełomie XIX i XX wieku – środowisko Edyty Stein?”.

Celem wykładu jest scharakteryzowanie wrocławskiego środowiska żydowskiego w drugiej połowie XIX wieku oraz konsekwencje procesów modernizacji, akulturacji i asymilacji niemieckich Żydów, jakie miały lub mogły mieć wpływ na religijność rodziny Stein. Przedstawię je przy użyciu prezentacji multimedialnej, omawiając następujące zagadnienia:

Gmina żydowska we Wrocławiu – struktura, demografia, znaczący przedstawiciele i artefakty – charakterystyka.

Żydowskie Seminarium Teologiczne – wpływ na wrocławską społeczność żydowską.

Żydowskość Steinów – pomiędzy religijnością liberalną a ambiwalencją religijną.

Edith i jej „żydowskie kontakty” w środowisku wrocławskim.

Dr Agata Rybińska – pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca, adiunkt w Pracowni Kultury i Historii Żydów Instytutu Nauk o Kulturze i Religii UMCS w Lublinie.

Akademia Duchowości Edyty Stein realizowana jest przez Towarzystwo im. Edyty Stein w ramach programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein”, finansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Źródło obrazu: Pocztówka z Nową Synagogą znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego we Wrocławiu.