Contatto

Towarzystwo im. Edyty Stein (L’ Associazione Edith Stein)
Dom Edyty Stein
(Casa Edith Stein)
ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein:
Ks. Jerzy Witek
e-mail: jwitek@op.pl

Dyrektor Domu Edyty Stein:
Maria Kromp-Zaleska
e-mail: dyrektor@edytastein.org.pl

Dział merytoryczny:
Anna Siemieniec
e-mail: anna.siemieniec@edytastein.org.pl

Dział administracyjny:
Marek Zaleski
e-mail: biuro@edytastein.org.pl

Tel.: (+48) 71 372 09 77
Tel.: (+48) 730 939 303
Tel.: (+48) 573 377 070

NIP: 898 175 06 20
REGON: 005925151
KRS: 0000104536

Nr konta:
Alior Bank SA o/Wrocław 08 2490 0005 0000 4530 8968 9533
Santander Bank Polska 34 1090 2398 0000 0001 2092 8482

.