Il consiglio generale

Danuta Nowak – presidente
Marek Kosendiak – vicepresidente
Beata Wiśniewska – tesoriere
Agnieszka Paluch – segretario
Michał Bieganowski – membro
Marta Kierska-Witczak – membro
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – membro

Il consiglio generale dell’Associazione Edith Stein

Commissione di revisione

Marzena Heliak-Rużyła
Lucyna Jaroch
Zofia Śliwa

Corte Arbitrale

Anita Czarniecka-Stefańska
Ewa Stawińska
Krystyna Stelmer-Korczak

Presidenti dell’Associazione Edith Stein:

1990-1992: Wojciech Hann
1993-2001: Marian Łukaszewicz
2001-2010: Arkadiusz Hojny
2010-2023: P. Jerzy Witek
Da IX 2023: Danuta Nowak