Treść główna

Władze

Władze Towarzystwa im. Edyty Stein
(kadencja 2023-2026)

Zarząd Główny

Danuta Nowak – prezes
Marek Kosendiak – wicepreses
Beata Wiśniewska – skarbnik
Agnieszka Paluch – sekretarz
Michał Bieganowski – członek Zarządu
Marta Kierska-Witczak – członek Zarządu
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – członek Zarządu

Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein

Komisja rewizyjna

Lucyna Jaroch – przewodnicząca Komisji rewizyjnej
Marzena Heliak-Rużyła – członek Komisji rewizyjnej
Zofia Śliwa – członek Komisji rewizyjnej

Sąd koleżeński

Anita Czarniecka-Stefańska
Ewa Stawińska
Krystyna Stelmer-Korczak

Prezesi Towarzystwa im. Edyty Stein:

1990-1992: Wojciech Hann
1993-2001: Marian Łukaszewicz
2001-2010: Arkadiusz Hojny
2010-2023: ks. Jerzy Witek
od IX 2023: Danuta Nowak

Zarząd Oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein – Lubliniec

Sylwin H. Bechcicki – prezes
Leon Tobor – wiceprezes
Maria Pawełczyk – sekretarz
Wiesława Bromer – skarbnik