Treść główna

Zarząd

ks. Jerzy Witek – prezes
Danuta Nowak – wicepreses
Lucyna Jaroch – wiceprezes
Maciej Siry – wiceprezes
Ewa Stawińska – skarbnik
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – członek Zarządu
Michał Bieganowski – członek Zarządu
Henryk Jarosiewicz – sekretarz
Krzysztof Góral – członek Zarządu

Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein

Komisja rewizyjna

Wacława Kowalska
Marzena Heliak
Zofia Śliwa

Sąd koleżeński

Anita Czarniecka-Stefańska
Beata Wiśniewska
Agata Rybińska
Waldemar Szauer

Prezesi Towarzystwa im. Edyty Stein:

1990-1992: Wojciech Hann
1993-2001: dr Marian Łukaszewicz
2001-2010: dr Arkadiusz Hojny
2010-2021: ks. Jerzy Witek

.