Treść główna

Zarząd

ks. Jerzy Witek – prezes
Danuta Nowak – wicepreses
Aneta Sasin-Świerkowska – wiceprezes, sekretarz
Marzena Heliak – wiceprezes
Lidia Stachowiak – skarbnik
Edwin Gulanowski – członek Zarządu
Lucyna Jaroch – członek Zarządu
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – członek Zarządu
Marzena Rachwalska – członek Zarządu

Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein

Komisja rewizyjna

Wacława Kowalska
Bolesław Smalec
Zofia Śliwa

Sąd koleżeński

Anita Czarniecka-Stefańska
Anna Smalec
Beata Wiśniewska

Prezesi Towarzystwa im. Edyty Stein:

1990-1992: Wojciech Hann
1993-2001: dr Marian Łukaszewicz
2001-2010: dr Arkadiusz Hojny
2010-2019: ks. Jerzy Witek

.