Treść główna

Zarząd

Danuta Nowak – prezes
Marek Kosendiak – wicepreses
Beata Wiśniewska – skarbnik
Agnieszka Paluch – sekretarz
Michał Bieganowski – członek Zarządu
Marta Kierska-Witczak – sekretarz
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – członek Zarządu

Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein

Komisja rewizyjna

Marzena Heliak-Rużyła
Lucyna Jaroch
Zofia Śliwa

Sąd koleżeński

Anita Czarniecka-Stefańska
Ewa Stawińska
Krystyna Stelmer-Korczak

Prezesi Towarzystwa im. Edyty Stein:

1990-1992: Wojciech Hann
1993-2001: dr Marian Łukaszewicz
2001-2010: dr Arkadiusz Hojny
2010-2023: ks. Jerzy Witek

.