Treść główna

Dom Edyty Stein

Dom Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu jest wyjątkowym miejscem na mapie stolicy Dolnego Śląska. W latach 1910-1933 mieszkała w nim Edyta Stein – Teresa Benedykta od Krzyża, po śmierci ogłoszona świętą i współpatronką Europy.

Edyta Stein zamieszkała w nim wraz ze swoją żydowską rodziną w wieku 19 lat. Z tego miejsca udawała się na Uniwersytet Wrocławski. Tutaj podjęła decyzję o kontynuacji studiów w Getyndze. Do tego domu wróciła z Fryburga, po rezygnacji z asystentury u prof. Husserla. Tutaj, w salonie na pierwszym piętrze, prowadziła swoje prywatne seminarium filozoficzne. W tym domu oznajmiła matce i pozostałym członkom rodziny, iż chce przyjąć chrzest w Kościele katolickim. Z tego domu wyruszyła w drogę do Karmelu w Kolonii, by już nigdy do niego nie wrócić..

Wejście do Domu Edyty Stein we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.

Obecnie Dom Edyty Stein, jako siedziba wrocławskiego Towarzystwa im. Edyty Stein, jest szeroko dostępny dla zwiedzających. Prezentowane są w nim wystawy stałe: „Edyta Stein. Wrocławianka, filozof, święta, patronka Europy” oraz „Biała róża. Studencki ruch oporu przeciwko Hitlerowi w Monachium 1942/1943”.

Dom Edyty Stein działa jako centrum badań poświęconych Jej myśli, osobie i świadectwu. Stanowi także miejsce spotkania narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego oraz miejsce międzyreligijnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Organizowane są w nim konferencje naukowe, wykłady, wystawy i koncerty, projekcje filmowe i odczyty, kursy językowe i wymiany młodzieżowe.