Treść główna

Scenariusze lekcji na temat Edyty Stein

Wrocław ze swoją skomplikowaną i nadal mało znaną historią może być doskonałym „laboratorium” dla
nauczycieli niemal wszystkich przedmiotów szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych.

Wydarzenia, procesy zachodzące w naszym regionie, wybitne postacie z nim związane, są niezwykle ważne dla zrozumienia teraźniejszości. Do tego niezbędna jest umiejętność rzeczowego porównywania
i konfrontowania różnych wydarzeń z przeszłości oraz zestawiania ich z wydarzeniami i sytuacjami obecnymi. Komparatystyczne podejście zdaje się być kluczem do zrozumienia świata. Elementy regionalizmu włączone do nauki szkolnej przybliżają nie tylko historię regionu, ale też oswajają otaczającą przeszłość zamkniętą w budowlach, ulicach, miejscach, postaciach.

Obchody Roku Edyty Stein, ponownie przypominają nam o niezwykłej wrocławiance – buntowniczej
dziewczynie, wybitnej studentce, badaczce filozofii, społeczniczce i zakonnicy.

Źródła dotyczące Edyty Stein są doskonałym „materiałem” edukacyjnym dla uczniów w różnym wieku od
edukacji przedszkolnej po szkoły ponadpodstawowe. Od małej Edithel rozpieszczanej przez rodzinę przez
nastoletnią buntowniczkę, po poszukującą wartości, miejsca w życiu studentkę Edith i dojrzałą kobietę
dokonującą wyborów wbrew otoczeniu karmelitankę – siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża.

Uczenie przez pryzmat jednostki, utożsamianie się z nią, odnajdywanie w niej własnych cech, emocji,
wątpliwości, buntu młodzieńczego sprawia, że postać Edyty Stein jest tak bliska współczesnym uczniom.
Potrzeba wartości, wiary, zrywania z dotychczasowymi postawami powoduje, że młodzież odnajduje w niej
siebie, swoje rozterki i poszukuje miejsca w życiu. Święta – to kobieta z krwi i kości, a nie jakiś nieokreślony
byt. To osoba znakomicie wykształcona, otwarta na świat oraz na ludzi i ich cierpienie. Takie postawy są jak najbardziej pożądane w dzisiejszym życiu, w obecnych trudnych czasach.

Przygotowane przez wrocławskie nauczycielki scenariusze zajęć są świetną pomocą w nauczaniu o Edycie
Stein. Scenariusze, bądź ich fragmenty, zadania, a nawet skomponowany utwór muzyczny można
wykorzystać na bardzo wielu lekcjach od etyki, katechezy po filozofię, historię, język polski i lekcje
z wychowawcą od przedszkola po szkoły zawodowe i licea.

Zachęcam Państwa do tworzenia nowych materiałów edukacyjnych o tej niezwykłej postaci, do odkrywania na nowo Edyty Stein – wrocławianki, feministki, świętej. Edyta Stein jest mostem między przeszłością i teraźniejszością. To most do społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, szanującego ludzi o innej kulturze, religii, narodowości.

Ewa Skrzywanek
konsultant we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pobierz scenariusze