Treść główna

Rada Naukowa

Rada Naukowa to ustanowione w 2021 roku międzynarodowe ciało doradcze, wspierające i nadające kierunek statutowej działalności naukowej Towarzystwa im. Edyty Stein. W jej skład wchodzą wybitne osobistości, współczesne autorytety moralne będący jednocześnie specjalistami – naukowcami, a często wykładowcami uniwersyteckimi i członkami międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Członkowie Rady Naukowej działają pro publico bono.

Zadania Rady Naukowej

  • konsultacje merytoryczne organizowanych konferencji naukowych (wybór tematu i prelegentów, opiniowanie abstraktów, moderacja konferencji itp.)
  • prace wydawnicze (korekta i recenzje naukowe wydawnictw pokonferencyjnych)
  • wyznaczanie nowych kierunków badań naukowych dotyczących dziedzictwa Edyty Stein poprzez realizację cykli naukowych w formie wykładów dostępnych online oraz warsztatów
  • wydawanie opinii i recenzowanie działalności naukowej Towarzystwa oraz prowadzonej przez niego współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
  • rozwijanie międzyinstytucjonalnej współpracy krajowej i międzynarodowej, prowadzącej do ożywienia kontaktów pomiędzy badaczami spuścizny Edyty Stein, wymiany doświadczeń, wytyczaniu nowych celów badawczych w oparciu o wzajemną współpracę
  • wsparcie działań prowadzących do ogłoszenia św. Teresy Benedykty od Krzyża Doktorem Kościoła

Skład Rady Naukowej

o. prof. Christof Betschart OCD (Włochy; Papieski Wydział Teologiczny Teresianum w Rzymie)

o. dr Krzysztof Broszkowski (Kazachstan; wykładowca wizytujący w misyjnych seminariach duchownych Redemptoris Mater, członek TES)

prof. Anna Grzegorczyk (Poznań; Uniwersytet Poznański, Centrum Badań im. Edyty Stein, członkini honorowa TES, laureatka Nagrody im. Edyty Stein 2020)

dr Jadwiga Guerrero van der Meijden (Kraków; Uniwersytet Jagielloński, członkini TES oraz The International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein

ks. prof. Jerzy Machnacz (Wrocław; Papieski Wydział Teologiczny, członek honorowy TES, laureat Nagrody im. Edyty Stein 2019)

ks. prof. Mariusz Rosik (Wrocław; Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Wrocławski)

ks. dr hab. Robert Skrzypczak prof. AKW (Warszawa; Akademia Katolicka w Warszawie, członek honorowy TES, laureat Nagrody im. Edyty Stein 2017)

prof. dr hab. Claudia Mariele Wulf (Holandia; Uniwersytet w Tilburg, członkini: Rady Naukowej Edith-Stein-Gesellschaft w Niemczech, The International Association for
the Study of the Philosophy of Edith Stein 
 oraz Comisión scientifíca des Centro Edith Stein – na Uniwersytecie Katolickim Santiago w Chile)