Treść główna

Dołącz do nas

Członkiem Towarzystwa im. Edyty Stein może zostać każdy zainteresowany zgłębianiem popularyzacją duchowego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Aby przystąpić do Towarzystwa im. Edyty Stein należy:
– zapoznać się ze statutem Towarzystwa

– pozyskać rekomendacje 2 członków Towarzystwa
– wypełnić deklarację członkowską
– przynieść wypełnioną deklarację do siedziby Towarzystwa lub przesłać na adres korespondencyjny:

Towarzystwo im. Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław

(status członka TES uzyskuje się na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu TES)

Roczna składka członkowska wynosi 96 zł (8 zł miesięcznie) od osób pracujących oraz 48 zł (4 zł miesięcznie) od studentów i emerytów. Składkę należy ją uregulować poprzez wpłatę na konto Towarzystwa w Banku Zachodnim WBK, nr konta 34 1090 2398 0000 0001 2092 8482

lub poprzez osobistą wpłatę u skarbnika Towarzystwa.

Pobierz deklarację członkowską