Treść główna

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa im. Edyty Stein może zostać każda osoba pełnoletnia zainteresowana zgłębianiem i popularyzacją duchowego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża. Statut Towarzystwa (paragraf 9) określa warunki przyjęcia.

Warunki przyjęcia:

  • akceptacja Statutu TES
  • rekomendacja dwóch członków zwyczajnych TES 
  • dostarczenie do siedziby Towarzystwa im. Edyty Stein (ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław) wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej – osobiście, przez pełnomocnika lub za pomocą firmy pocztowej/kurierskiej

Status członka Towarzystwa uzyskuje się po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Główny lub Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Składka członkowska:

Zgodnie z uchwałą Nr 2/3/2023 Zarządu TES z dnia 2 marca 2023, wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • dla osób pracujących –  96 zł rocznie (8 zł miesięcznie);
  • dla studentów i emerytów –  48 zł rocznie (4 zł miesięcznie)

Wpłat dokonuje się bezpośrednio u Skarbnika TES lub przelewem na konto Towarzystwa:
Santander Bank Polska  34 1090 2398 0000 0001 2092 8482