Il consiglio generale

ks. Jerzy Witek – presidente
Danuta Nowak – vicepresidente
Lucyna Jaroch – vicepresidente
Maciej Siry  – vicepresidente
Ewa Stawińska – tesoriere
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – membro
Michał Bieganowski – membro
Henryk Jarosiewicz – segretario
Krzysztof Góral – membro

Il consiglio generale dell’Associazione Edith Stein

Commissione di revisione

Wacława Kowalska
Marzena Heliak
Zofia Śliwa

Corte Arbitrale

Anita Czarniecka-Stefańska
Beata Wiśniewska
Agata Rybińska
Waldemar Szauer

Presidenti dell’Associazione Edith Stein:

1990-1992: M. Wojciech Hann
1993-2001: dr Marian Łukaszewicz
2001-2010: dr Arkadiusz Hojny
2010-2021: P. Jerzy Witek

.