Treść główna

KONFERENCJA NAUKOWA 2022: Osoba i płeć. Doświadczenia i nauczanie Edyty Stein wobec dzisiejszych prądów ideowych

10.10.2022 – 12.10.2022
Dom Edyty Stein, Wrocław, ul. Nowowiejska 38

W ustanowionym przez Radę Miejską Wrocławia ROKU EDYTY STEIN, upamiętniamy 100. rocznicę Chrztu Patronki Europy i 80. rocznicę jej męczeńskiej śmierci   w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz-Birkenau. W rodzinnym domu Steinów przy ul. Nowowiejskiej 38, będącym siedzibą Towarzystwa im. Edyty Stein organizujemy kolejną konferencję naukową poświęconą jej osobie i myśli, która znajduje wciąż coraz szerszy oddźwięk i inspiruje do jej zgłębiania wielu badaczy w Europie i na świecie. W tegorocznej konferencji podejmiemy temat geniuszu kobiecego i męskiego  w myśli Edyty Stein – w szerokim spektrum życia rodzinnego, kościelnego, społecznego. Jak Edyta Stein przeżywała swoją płeć i kobiecość oraz co myślała na temat płci, kobiecości i męskości. Jak jej wrażliwość i refleksja wyrastające ze świata tradycyjnych wartości i fenomenologicznej oraz arystotelejsko-tomistycznej antropologii, mogą nam pomóc w konfrontacji z wizją człowieka i płci, wyrażaną przez nurty gender, coraz popularniejsze wśród współczesnej akademii oraz młodzieży?

Konferencja naukowa uświetni obchody 131. rocznicy urodzin Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, Wrocławianki i patronki Europy. Towarzyszyć jej będą uroczystości wręczenia Nagrody im. św. Edyty Stein oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

W ramach tegorocznej konferencji przyjmujemy wystąpienia na temat:

– Ról kobiet i mężczyzn w tradycji żydowskiej czasów Edyty Stein – w domu i synagodze.

– Ról kobiet i mężczyzn w Niemczech czasów Edyty Stein – w świecie nauki i pracy,  w działalności społeczno-politycznej.

– Fenomenologii kobiety i mężczyzny w myśli Edyty Stein.

– Człowieczeństwa i natury ludzkiej w antropologii Edyty Stein.

– Kobiety jako matki w myśli Edyty Stein.

– Roli edukacyjnej kobiet w myśli Edyty Stein.

– Współczesnej teorii gender – czy jest końcem świata ideowego Edyty Stein?

–Godności kobiety i jej powołania w myśli Edyty Stein.

– Naturalnych, kulturowych i nadprzyrodzonych aspektów postawy Edyty Stein jako

kobiety wobec mężczyzn w jej drodze życiowej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji ze wskazaniem stopnia naukowego, afiliacji oraz z załączeniem krótkiego streszczenia proponowanego wystąpienia (do 900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: konferencja@edytastein.org.pl do 30 czerwca 2022 roku. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zwrot kosztów podróży (do 200 zł podróż krajowa; do 100 euro  podróż międzynarodowa) oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu. Brak opłaty konferencyjnej. Szczegółowe dane zostaną przekazane po otrzymaniu zgłoszenia. Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, francuski.