Treść główna

ROMAN INGARDEN. FOTOGRAFIE I DOKUMENTY Z RODZINNEGO ARCHIWUM. Wystawa w Domu Edyty Stein 12.10.2020-31.01.2021

Wystawa prezentuje ponad 40 fotografii i dokumentów z Archiwum Rodziny Ingardenów. Kolekcja obejmuje zdjęcia z lat młodości studenckiej polskiego filozofa, jego wieloletniej działalności uniwersyteckiej we Lwowie, Toruniu i Krakowie oraz fotografie rodzinne.