Treść główna

Nowy Zarząd Towarzystwa im. Edyty Stein

W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyło się WALNE ZEBRANIE Towarzystwa im. Edyty Stein. Spośród członków Towarzystwa im. Edyty Stein wybrany został nowy Zarząd w składzie:

ks. Jerzy Witek – prezes
Danuta Nowak – wiceprezes
Aneta Sasin-Świerkowska – wiceprezes, sekretarz
Marzena Heliak – wiceprezes
Lidia Stachowiak – skarbnik
Edwin Gulanowski – członek Zarządu
Lucyna Jaroch – członek Zarządu
Hanna Łukaszewicz-Gulanowska – członek Zarządu
Marzena Rachwalska – członek Zarządu

Nowym członkom Zarządu gratulujemy, życzymy owocnej pracy, współpracy z pracownikami DES oraz wielu sukcesów na polu promowania dziedzictwa Edyty Stein.