Treść główna

Relacja z uroczystości 80. rocznicy śmierci Edyty Stein – OŚWIĘCIM 9.08.2022

Towarzystwo im. Edyty Stein wzięło udział w obchodach 80. rocznicy śmierci Edyty Stein Świętej Teresy Benedykty od Krzyża OCD przygotowanych przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Droga Modlitewna wzdłuż Rampy w byłym obozie Auschwitz-Birkenau (9 sierpnia 2022) pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.

Msza Święta pod przewodnictwem kard. Michaela Czernego SJ, prefekta watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, odprawioną w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu z okazji 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża.

W czasach, kiedy Europa doświadcza dramatu wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która wstrząsa nami wszystkimi, chcemy zwrócić się do Patronki Europy w szczególny sposób, prosząc ją o pomoc. Za jej wstawiennictwem chcemy modlić się o pokój dla Europy i lepiej rozumieć naszą misję na tym świecie.