Treść główna

Wręczono brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” członkom TES

13 kwietnia 2023 roku odbyła się niezwykle ważna dla nas uroczystość wręczenia brązowego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” członkom Towarzystwa im. Edyty Stein:

p. Marii Kromp-Zaleskiej – dyrektorce Domu Edyty Stein

ks. Jerzemu Witkowi – prezesowi Towarzystwa im. Edyty Stein

Przyłączając się do wygłoszonych laudacji z serca dziękujemy za Waszą pracę, którą zamieniliście na wytrwałą i pełną oddania służbę dla zachowania i krzewienia wielowymiarowego dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża.

🔴 Maria Kromp-Zaleska od 2015 roku w sposób niezwykle kompetentny prowadzi we Wrocławiu Dom Edyty Stein – rodzinny dom późniejszej świętej. Maria Kromp-Zaleska to znawczyni życiorysu i dorobku naukowego Edyty Stein, tłumaczka, prelegentka, autorka wielu tekstów popularno-naukowych, mocno zaangażowana w tworzenie i kierowanie grupami specjalistów zajmujących się badaniem dokonań Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz działaniami edukacyjnymi promującymi jej idee. W 2019 r. przedstawiła postać Edyty Stein podczas Międzynarodowego Kongresu Personalizmu w Izraelu.

🔴 To dzięki Towarzystwu im. Edyty Stein oraz Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” Rada Miejska Wrocławia ogłosiła rok 2022 Rokiem Edyty Stein. W tym intensywnym czasie Maria Kromp-Zaleska zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Osoba i płeć. Doświadczenia i nauczanie Edyty Stein wobec dzisiejszych prądów ideowych”, współtworzyła szereg wydarzeń o charakterze popularyzatorskim, edukacyjnym, kulturalnym i naukowym oraz zasiadała w komisjach konkursowych Roku Edyty Stein.

🔴 Ksiądz Jerzy Witek współtworzył Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu, jedną z najstarszych organizacji pozarządowych powstałych w Polsce po 1989 roku. Dzięki jego determinacji i skuteczności w negocjacjach z władzami Polski i Niemiec, udało się pozyskać dla towarzystwa i wyremontować rodzinny domu Steinów we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38. W 2010 roku został prezesem Towarzystwa im. Edyty Stein. W roku 2019 doprowadził do podpisania (a następnie przedłużenia) umowy z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” o współprowadzeniu programu „Dziedzictwo Edyty Stein”. Dzięki zabezpieczone zostały podstawowe potrzeby Domu Edyty Stein, a dom może być udostępniany zwiedzającym i pielgrzymom z Polski, Europy i całego świata.

🔴 Z inicjatywy Towarzystwa i jego prezesa, Rada Miejska Wrocławia ogłosiła rok 2022 Rokiem Edyty Stein, w ramach którego w Polsce i w Europie odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń popularyzatorskich, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i popularno-naukowych poświęconej patronce zeszłego roku.

❤️ Odznaczonym serdecznie gratulujemy‼️