Treść główna

Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Boskie Dziecię jest naszym nauczycielem i mówi nam, co powinniśmy zrobić. By przesycić nasze ziemskie życie życiem Bożym – nie wystarczy raz do roku uklęknąć przy Bożym żłóbku i wzruszyć się czasem świętej nocy. Trzeba żyć zawsze w łączności z Bogiem, słuchać słów, które Bóg objawił i przekazał nam, i według nich postępować. A przede wszystkim modlić się, jak nas Zbawiciel nauczył i co nam nieustannie wpaja: „Proście a otrzymacie”. Jest to najpewniejsza obietnica wysłuchania…

(Edyta Stein)

Niech ufność w obecność narodzonego Pana Jezusa

i Jego opiekę rozjaśni mroki naszej codzienności,

obdarzy zdrowiem i wytrwałością, wskrzesi nadzieję,

na lepsze jutro, napełni wzajemną życzliwością,

miłością, przebaczeniem i pokojem.

Ks. Jerzy Witek – prezes Towarzystwa im. Edyty Stein