Main content

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI: O wolności u świętych Karmelu – Jana od Krzyża i Edyty Stein

  • Data:

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu:

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI:

O wolności u świętych Karmelu – Jana od Krzyża i Edyty Stein

którą wygłosi

o. Antoni Rachmajda OCD

1 marca 2024 (piątek)

godz. 17:00

Dom Edyty Stein

 

„To samo usposobienie niech będzie bowiem w was, co i w Chrystusie Jezusie,

który, będąc w postaci Boga, nie dążył zachłannie do bycia równym Bogu,

ale sam wyparł się samego siebie: przyjąwszy postać sługi,

stał się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka,

uniżył samego siebie przez to, że był posłuszny aż do śmierci,

i to do śmierci krzyżowej” (Flp 2,5-8).

 

Jan od Krzyża pisze w „Drodze z Góry Karmel”: „Nie znosi Bóg innej rzeczy przebywać z Sobą w kimś. Stąd czyta się w pierwszej Księdze Królewskiej (5,2-4), iż umieściwszy Filistyni arkę Testamentu w świątyni gdzie znajdował się ich bożek, rankiem bożek każdego dnia był zrzucony na podłogę i rozbity na kawałki. I tylko takie pożądanie-pragnienie znosi i chce by było tam gdzie On jest, jakim jest doskonałe zachowywane prawa Bożego i niesienie krzyża Chrystusa na sobie” (1D 5,8).

TEMAT: Nauka o wolności św. Jana od Krzyża jako wielkopostne wskazówki do rozumienia postu, modlitwy i jałmużny”.