Main content

Spacery “Śladem Edyty Stein” – 2 lipca, 16 lipca, 20 sierpnia 2022

  • Data:
Zapraszamy do udziału w cyklu sobotnich spacerów “Śladem Edyty Stein”.
DATY: 2 lipca, 16 lipca, 20 sierpnia 2022
Czas trwania: 4 godz.
Zapisy do wydarzenia na rokedytystein@zajezdnia.org
Plan spaceru śladami Edyty Stein
Spotykamy się na parkingu u zbiegu ulic Dubois i Kurkowej już o 10:45.
11.00–11.20 Przejście do miejsca, w którym znajdowała się kamienica z mieszkaniem rodziny Stein.
Wysłuchanie historii początków rodziny Stein, w tym pierwszych lat bytności we
Wrocławiu. Tu 12 października 1891 roku urodziła się Edyta Stein.
11.20–11.35 Przejście przez most Uniwersytecki na pl. Uniwersytecki w pobliże uczelni, gdzie
studiowała Edyta Stein.
11.40–12.20 Zwiedzanie głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sali wykładowej,
z której okien Edith obserwowała Odrę i Ostrów Tumski. Omówienie okresu studiów, późniejszej działalności naukowej oraz działalności społecznej po I wojnie światowej.
12.25–13.10 Zwiedzanie Konwiktu św. Józefa – miejsce, w którym znajdowała się siedziba seminarium
psychologicznego Williama Sterna. Opowieść o seminariach.
13.10–13.50 Spacer do pierwszej siedziby Viktoriaschule (obecnie Hotel Haston Old Town) przy
pl. Nankiera. Okres wczesnej edukacji Edyty.
13.50–14.10 Przejście i krótki przystanek pod budynek dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku.
14.10–14.25 Przejście do drugiej siedziby Viktoriaschule (obecnie I LO we Wrocławiu) przy obecnej
ul. Poniatowskiego.
14.25–15.00 Zwiedzanie Viktoriaschule (obecnie I LO we Wrocławiu).
15.00 Zakończenie wycieczki