Treść główna

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim 2022

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM WE WROCŁAWIU

17-18 stycznia 2022

WYDARZENIE ONLINE
www.dzienjudaizmu.pl

Pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpniętym z Księgi Izajasza (Iz 55,8) obchodzony będzie jubileuszowy, 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. We Wrocławiu wydarzenie obchodzone będzie po raz 20.


PROGRAM

17 STYCZNIA 2022 (poniedziałek)

13.00 – 14.30 WYKŁAD „PAMIĘTNIK ERIKI TWOROGER – SIOSTRZENICY EDYTY STEIN”

dr Anna Siemieniec, Dom Edyty Stein

Tamara Włodarczyk, Towarzystwo Kulturalno-Społecznego Żydów w Polsce

16:00 – 17.30 SYMPOZJUM: „25 LAT W POLSCE, 20 LAT WE WROCŁAWIU. DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM – PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY”

o. Marcin Sylwan Wirkowski OSPPE, reprezentant paulinów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku
Czterech Wyznań

Jerzy Kichler, były przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce

Boaz Pash, rabin

dr Anna Siemieniec, współorganizatorka Dnia Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu

Prowadzenie: Łukasz Ligorowski, współorganizator Dnia Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu


17:30 – 18.00 LITURGIA SŁOWA BOŻEGO „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8)

z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim, ze śpiewem kantora Eleazara Mizrachi

18:30 – 19.10 KONCERT
Eleazar Mizrachi „Pieśni żydowskie”

18 STYCZNIA 2022 (wtorek)

12.00 – 15.00 SPACER PO ŻYDOWSKIM WROCŁAWIU
Przewodnik: Renata Bardzik-Miłosz
(Obowiązują zapisy. Kontakt: dzienjudaizmu@gmail.com)