Treść główna

Nagroda

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu, działając na rzecz pogłębiania, zrozumienia i popularyzacji bogatego dziedzictwa duchowego Edyty Stein – świętej Teresy Benedykty od Krzyża, córki narodu żydowskiego, filozofa i karmelitanki ogłoszonej przez Papieża Jana Pawła II Współpatronką Europy ustanawia Nagrodę im. Św. Edyty Stein.

Mając świadomość jak głęboko Jej życie wiąże się z tragicznymi dziejami narodu żydowskiego, polskiego i niemieckiego, Towarzystwo pragnie poprzez przyznawanie Nagrody przyczynić się do urzeczywistnienia wizji zjednoczonej, sprawiedliwej Europy, w której byłyby respektowane wartości chrześcijańskie i godność człowieka.

Nagroda im. św. Edyty Stein przyznawana jest przez Kapitułę Towarzystwa im. Edyty Stein oraz Dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość (w 2019 roku).

2019

Pani Anita Czarniecka-Stefańska – za wieloletnie, czynne uczestnictwo w życiu Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, za jego współtworzenie i fotograficzną dokumentację wydarzeń w kronice Towarzystwa, redakcję książki Edyta Stein w kulturze polskiej – daru Towarzystwa im. Edyty Stein dla papieża Jana Pawła II z okazji kanonizacji Teresy Benedykty od Krzyża, a także za pełne poświęcenia działania upamiętniające miejsca związane z wrocławskim życiem Edyty Stein oraz popularyzację jej duchowego dziedzictwa.

Ks. dr Manfred Deselaers – za pełną wrażliwości kapłańską posługę w Oświęcimiu, pracę nad religijnym znaczeniem pamięci o Auschwitz i głębokim uzdrowieniem tej „otwartej rany w sercu Europy”, działalność w Centrum Dialogu i Modlitwy na rzecz pokoju, dialogu międzyreligijnego i międzynarodowego, szerzenie kultu męczenników holokaustu: św. Edyty Stein i św. Maksymiliana Kolbego oraz za wieloletnią współpracę i wspieranie działalności Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu.

Ks. prof. Jerzy Machnacz – za badanie i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża poprzez liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, pełne pasji homilie i wykłady, organizację i udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych filozofii Edyty Stein i jej przesłaniu dla współczesnego świata, za duchowe i materialne wspieranie Domu Edyty Stein we Wrocławiu oraz za szerzenie kultu Świętej Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i na świecie.

Ks. prof. Jerzy Machnacz, p. Anita Czarniecka-Stefańska,
ks. dr Manfred Deselaers

2018

Pastor Hermann Peters – za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie dla dzieła popularyzacji dziedzictwa Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża w Polsce i w Niemczech, a zwłaszcza w swoim kościele parafialnym św. Bonifacego i w mieście Dortmund, oraz wieloletnią współpracę z Towarzystwem im. Edyty Stein we Wrocławiu

Pani Danuta Skraba – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, nawiązanie i podtrzymywanie relacji z rodziną Batzdorff w USA, a także pełną poświęcenia, wieloletnią pracę dla zachowywania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Pan Marian Łukaszewicz – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, założenie kwartalnika TES, cenne publikacje na temat życia rodziny Steinów, historii domu i wrocławskich miejsc związanych z Edytą Stein, pełne poświęcenia kilkukrotne pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein i popularyzację jej duchowego dziedzictwa

Ks. Jerzy Witek – za współtworzenie Towarzystwa im. Edyty Stein, determinację w pertraktacjach z najwyższymi władzami Polski i Niemiec dla pozyskania domu rodzinnego Steinów oraz środków na kapitalny remont budynku, budowę kaplicy św. Edyty Stein w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu, pełna poświęcenia wieloletnią pracę dla zachowania pamięci o Edycie Stein we Wrocławiu, popularyzację jej duchowego dziedzictwa i pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein od 2010 roku

2017

Kard. Joachim Meisner – (pośmiertnie) za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie w dziele popularyzacji w Polsce dziedzictwa św. Edyty Stein oraz ufundowanie kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak – za nieustanne głoszenie przesłania o godności człowieka, prawie do życia i przeznaczeniu do szczęścia, nawoływanie do ratowania rodziny i pojednania narodów poprzez powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni; za prowadzenie w mediach bogatego w wartości chrześcijańskie dialogu i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka – za założenie pierwszej w świecie Katedry Personalizmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badania nad rzeczywistością stworzenia, nadprzyrodzoną godnością człowieka i narodu, splendorem natury oraz budowanie rzeczywistości opartej na wartościach chrześcijańskich i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein

Stella Zylbersztajn-Tzur – ocalała z Holokaustu córka narodu żydowskiego – za niestrudzoną pracę nad urzeczywistnianiem wizji sprawiedliwego świata, gdzie będą respektowane godność człowieka, szacunek dla wartości religijnych oraz prawo narodów do wolności

.