Treść główna

Przedstawiamy Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein na lata 2023-2026

Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 16 września 2023 r. zmienił się Zarząd Główny Towarzystwa, jak również został wybrany nowy Prezes Towarzystwa. 

W dniu 26 wrześnie 2023 r., zgodnie z paragrafem 27 Statutu, na pierwszym posiedzeniu, członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zgromadzenie, dokonali spośród siebie wyboru wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. 
Nowy Zarząd Główny Towarzystwa na kadencję 2023-2026 będzie pracował w składzie siedmioosobowym.

1. Prezes – Danuta Nowak

2. Wiceprezes – Marek Kosendiak 

3. Skarbnik – Beata Wiśniewska 

4. Sekretarz – Agnieszka Paluch

5. Członek Zarządu – Michał Bieganowski 

6. Członek Zarządu – Marta Kierska-Witczak

7. Członek Zarządu – Hanna Łukaszewicz-Gulanowska


Nowemu Zarządowi życzymy mądrości, dobrych decyzji, wytrwałości i dążenia do takich ideałów jakimi kierowała się nasza patronka św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein. 

Jednocześnie informujemy, że wieloletni i bardzo zasłużony Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein ks. Jerzy Witek, na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, został Prezesem Honorowym Towarzystwa.  

Gratulujemy i mamy nadzieję, że ksiądz Jerzy Witek będzie nadal wspierał Towarzystwo swoją wiedzą i modlitwą.

Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein

Danuta Nowak