Treść główna

Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża w Brazylii

Relacja z sierpniowego pobytu w Brazylii mgr Marzeny Rachwalskiej, członkini Zarządu Towarzystwa im. Edyty Stein oraz doktorantki na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, piszącej rozprawę doktorską na temat Edyty Stein pod kierunkiem ks. bpa prof. Jacka Kicińskiego CMF.

W ubiegłym roku (2018) odbyłam kwerendę w Archiwum Edyty Stein w Kolonii. Podczas pobytu miałam okazję zapoznać się i współpracować z pracownikami naukowymi z innych krajów. Poznałam między innymi ks. prof. Sebastiana z Meksyku oraz prof. Moisesa z Brazylii. Podczas pobytu wspólnie zwiedziliśmy Karmel w Echt (Holandia) gdzie św. Teresa Benedykta od Krzyża spędziła ostatnie momenty życia. Nasza przyjaźń naukowa zaowocowała wkrótce przyjazdem prof. Moisesa do Wrocławia, gdzie mógł zwiedzić, między innymi, Dom Edyty Stein. Odbyliśmy również pielgrzymkę śladami Edyty po Wrocławiu. Zwiedzając te szczególne miejsca doświadczaliśmy towarzyszenia nam samej Edyty. Spośród miejsc, które zobaczyliśmy, jej Dom jest najbardziej wyjątkowym, intymnym miejscem, gdzie można doznać szczególnej bliskości ze świętą.

Po powrocie prof. Moisesa do Brazylii zbliżało się kolejne Sympozjum im. Edyty Stein, które on od wielu lat współorganizuje. Postanowił z wielką radością zaprosić mnie z wykładem. Po otrzymaniu propozycji postanowiłam przyjąć zaproszenie. Wszelkiego rodzaju przeszkody natury finansowej zostały pokonane dzięki wielu dobrodziejom, którym z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować.

Podróż do Brazylii rozpoczęła się już 15 sierpnia 2019 roku. Pierwszy tydzień spędziłam w Fortaleza – przepięknej turystycznej miejscowości na Oceanem Atlantyckim. 22 sierpnia wygłosiłam wykład w języku angielskim, tłumaczony na język portugalski, na zaproszenie Szkoły Formacji Edyty Stein (Provincia San Jose). Temat: „Kobieta jako arcydzieło Boga w koncepcji Edyty Stein”. Następnie udaliśmy się wraz z prof. Moisesem do stolicy Brazylii na V Sympozjum im. Edyty Stein, które odbyło się w dniach 28-30 sierpnia na Universidade de Brasylia. Był to dla mnie wielki zaszczyt wygłosić wykład „Woman as a masterpiece of God in the concept by Edith Stein”. To wspaniałe doświadczenie pozwoliło mi poznać wybitnych znawców i miłośników Edyty Stein. Jej dzieła są przedmiotem badań wielu specjalistów z różnych dziedzin: psychologii, pedagogiki, filozofii i teologii. Wspólnie spędzaliśmy czas zacieśniając nasze więzi, których punktem zapalnym jest Wielka Święta i współpatronka Europy, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. To właśnie ona, mogę dziś po tej wyjątkowej podróż do Ameryki Południowej przyznać, rozkochała serca wielu wspaniałych i wybitnych naukowców na tym dalekim kontynencie. Wrocławianka, bliska nam wszystkim, jest bardzo znana, już nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. I wypełnia misję, łącząc ludzi ze sobą, jak sama pisała. Kobieta według niej, powinna być osobą „usieciowioną”. Musi tworzyć wokół siebie sieć relacji, polegającą na łączeniu tego, co dobre.

Dziś mogę zadać to pytanie: „Dlaczego wybrałaś mnie Edyto?” Chociaż dziś jeszcze nie znam odpowiedzi to pragnę z wyrazami wielkiego i głębokiego szacunku powiedzieć Ci, kochana siostro i przyjaciółko: Dziękuję!
Dziękuję, że JESTEŚ.