Treść główna

Kalendarium  Steinów

STYCZEŃ

1 stycznia 1911 – we Wrocławiu urodziła się Erika Tworoger, córka Elfrydy Tworoger

1 stycznia 1920 – Edyta Stein przejęła opiekę nad swoją ciotką Bianką Schlesinger (najstarsza siostra Augusty) w domu przy Bahnhofstrasse, obecnej ul. Dworcowej 2

1 stycznia 1922 – chrzest Edyty Stein w kościele św. Marcina w Bergzabern

1 stycznia 1939 – s. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) rozpoczęła 3,5-letni pobyt w karmelu w Echt

5 stycznia 1917 – tę datę nosi pierwszy zachowany list Edyty Stein do Romana Ingardena, napisany we Freiburgu

7 stycznia 1939 – Edyta wznawia pisanie dzieła  Aus dem Leben einer jϋdischen Familie (Z dziejów pewnej rodziny żydowskiej)

13 stycznia1931 – Edyta wygłosiła w Ludwigshafen konferencję dla delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego pt. Misterium Bożego Narodzenia

14–15 stycznia 1915 – egzamin państwowy pro facultate docendi w Getyndze, który zdała z wyróżnieniem

15 stycznia 1978 – śmierć Erny Biberstein (siostry Edyty) w Davies w Kalifornii

20 stycznia 1932 –  konferencja wygłoszona przez dr Edytę Stein dla Stowarzyszenia Kobiet Katolickich w Zurychu pt. Życie chrześcijańskie kobiety

31 stycznia 1918 – późną nocą dr Erna Stein została po raz pierwszy wezwana z domu przy Michaelisstrasse (Nowowiejska) do pacjentki  z rodziny robotniczej. Następnego dnia oficjalnie rozpoczęła prywatną praktykę lekarską

LUTY

1 lutego 1939 – na akcie urodzenia Elzy pojawiła się pieczęć z adnotacją:

Gliwice, 1 lutego 1939

Obok wymieniona ma od 1 stycznia 1939 roku dodatkowo przyjęte imię Sara

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzeniem władz niemieckich od 1 stycznia 1939 wszyscy Żydzi otrzymali żydowskie imiona Sara Israel, które wpisywano im do dowodów osobistych oraz wbijano literę J

Nie ma takiej adnotacji na zachowanych aktach urodzenia Arno (Gliwice) i Edyty (Wrocław)

1 lutego 1919 – dr Erna Stein otwiera oficjalnie prywatną praktykę lekarską przy Michaelisstrasse 38

2 lutego 1922 – bierzmowanie Edyty Stein w prywatnej kaplicy biskupa Spiry Ludwika Sebastiana

7 lutego 1916 – Edyta  rozpoczęła pracę nauczycielki pomocniczej w Viktoriaschule (Wyższej Szkole dla Dziewcząt im. Cesarzowej Wiktorii)

11 lutego 1890 – narodziny Erny Stein (siostry Edyty) w Lublińcu

15 lutego1948 – śmierć Arno Steina w San Francisco w wieku 69 lat

21 lutego 1915 – narodziny Ewy Stein, starszej córki Arno Steina (brata)

28 lutego 1902 – narodziny Gerharda Steina, syn Paula Steina (brata)

MARZEC

1 marca 1932 – dr Edyta Stein rozpoczęła pracę w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monastyrze

3 marca 1911 – Edyta zdała maturę w Viktoriaschule (Wyższej Szkole dla Dziewcząt im. Cesarzowej Wiktorii)

11 marca 1879  – narodziny Marthy Kamiński, żony Arno Steina (brata)

18 marca 1943 – śmierć Gertrude Stein, żony Paula Steina w Theresienstadt

22 marca 1947 – śmierć Marthy Stein w San Francisco

26 marca 1931 – ostatni dzień lekcji dr Edyty Stein w Kolegium św. Magdaleny w Spirze

31 marca 1935 – praca Na temat historii i ducha Karmelu została opublikowana po raz pierwszy jako dodatek do czasopisma „Augsburger Postzeitung”

marzec 1941 – s. Teresa Benedykta od Krzyża pracuje w Karmelu w Echt nad dziełem Drogi poznania Boga

KWIECIEŃ

6 kwietnia 1933 – wizyta Edyty Stein w karmelu kolońskim, w Wielki Czwartek uczestniczyła we Mszy św.

7 kwietnia 1915 – studentka Edyta Stein rozpoczęła służbę pielęgniarki w lazarecie w Hranicach na Morawach

12 kwietnia 1933 – Edyta Stein napisała list do Piusa XI w zwracający uwagę na dramatyczna sytuację niemieckich Żydów i możliwe jej konsekwencje

14 kwietnia 1824 – narodziny Adelajdy Burchardt, babki Edyty na Psim Polu k. Wrocławia

15 kwietnia  1934 – w niedzielę Dobrego Pasterza miały miejsce obłóczyny s. Teresy Benedykty od Krzyża

16 kwietnia 1908 – narodziny Anni Gordon, córki Elzy i Maxa Gorgodnów w Hamburgu

16 kwietnia 1935 – Augusta Stein sporządziła testament, w którym ze wszystkich wnuków najbardziej wyposażyła Ewę, córkę Arno

17 kwietnia 1913 – Edyta Stein rozpoczęła studia w Getyndze

17 kwietnia 1923 – dr Edyta Stein podjęła prace nauczycielki w Kolegium św. Magdaleny w Spirze

21 kwietnia 1935 – w Niedzielę Wielkanocną s. Teresa Benedykta od Krzyża złożyła trzyletnie śluby czasowe

21 kwietnia 1938 – w czwartek w Oktawie Wielkanocy s. Teresa Benedykta od Krzyża złożyła ślubu wieczyste

24 kwietnia 1916 – narodziny Helmuta Steina, syna Arno we Wrocławiu

24 kwietnia 1930 – dr Edyta Stein wygłosiła w Norymberdze konferencję dla Związku Bawarskich Katolickich Nauczycielek Teoretyczne podstawy społecznej pracy formacyjnej

27 kwietnia 1911 – Edyta Stein rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim

29 kwietnia 1943 – śmierć Paula Steina w Theresienstadt

MAJ

1 maja 1938 – w niedzielę Dobrego Pasterza w Kolonii  z rąk biskupa sufragana dr. Stockumsa s.Teresa Benedykta od Krzyża przyjęła czarny welon – symbol dziewictwa, bojaźni i ofiary

1 maja 1987 – beatyfikacja s. Teresę Benedyktę od Krzyża przez papieża Jana Pawła II na stadionie w Kolonii

17 maja 1937 – bierzmowanie Rosy Stein w kościele św. Krzyża we Wrocławiu z rąk ks. biskupa Valentina Woszeicha w Zielone Świątki

18 maja 1932 – w Essen dla Związku Katolickich Niemieckich Nauczycielek dr Edyta Stein wygłosiła konferencję Trudne okresy czasu i formacja (Notzeit und Bildung)

19 maja 1872 –  narodziny Paula Steina w Gliwicach, pierworodnego syna Zygfryda i Augusty Stein

CZERWIEC

2 czerwca 2000 – śmierć Wolfganga Steina, syna Paula (brata) w Utica (Stany Zjednoczone)

5 czerwca 1815 – narodziny Salomona Couranta, dziadka Edyty w Pyskowicach k. Gliwic

5 czerwca 1906 – narodziny Wernera Gordona w Hamburgu, syna Elzy i Maxa Gordonów

9 czerwca 1939 – s. Teresa Benedykta od Krzyża spisuje w Echt testament

21 czerwca 1912 – narodziny Wolfganga Steina we Wrocławiu, syna Arno

25 czerwca 1932 – w Augsburgu, na XIV południowoniemieckim kongresie Związku Katolickiej Młodzieży Żeńskiej, dr Edyta Stein  wygłosiła konferencję Zadania kobiety jak przewodniczki młodzieży ku Kościołowi

26 czerwca 1932 – dr Edyta Stein w Ludwigshafen wygłasza odczyt dla nauczycielek katolickich poświęcony setnej rocznicy śmierci  J.W. Goethego

LIPIEC

1 lipca 1939 – przybycie Rosy Stein do Echt i zamieszkanie przy klasztorze

10 lipca  1893 – nagła śmierć Zygfryda Steina (ojca) między Goszczem a Bukowicami, przebywającego w podróży handlowej

14 lipca 1930 – z okazji 900-lecia katedry w Spirze, na zaproszenie kanonika Josefa Gebhardta, dr  Edyta Stein wygłosiła konferencję Edukacja eucharystyczna

16 lipca 1940 – w Echt z okazji ślubów czasowych s. Miriam od Małej Teresy, s. Teresa Benedykta napisała tekst z refleksją na temat znaczenia profesji trzech ślubów, dla których  Maryja stanowi doskonały wzorzec postępowania

SIERPIEŃ

2 sierpnia 1871 – ślub Augusty Courant i Zygfryda Steina w Lublińcu

3 sierpnia 1916 – Edyta Stein we Fryburgu Bryzgowijskim obroniła pracę doktorską „ O zagadnieniu wczucia” z oceną summa cum laude

9 sierpnia 1942 – śmierć Edyty i Róży Stein w komorze gazowej w Auschwitz-Birkenau

11 sierpnia 1884 – narodziny Zygfryda Steina (ojca) w Wielowsi k. Gliwic

15 sierpnia 1896 – śmierć Salomona Couranta, dziadka Edyty w Charlottenburgu; został pochowany w Lublińcu

30 sierpnia 1930 – w Salzburgu, w ramach dni zorganizowanych przez Katolicki Związek Akademicki, dr Edyta Stein wygłosiła konferencję Etos zawodów kobiecych

WRZESIEŃ

1 września 1915 – Edyta Stein zakończyła półroczny pobyt-posługę pielęgniarską w lazarecie w Hranicach

1 września 1936 Edyta Stein ukończyła pracę nad  Akt und Potenz

9 września 1879 – narodziny Arno Steina w Gliwicach

10 września 1901  – ślub Paula Steina (brata) z Gertrudą Werther

11 września 1926 – dr Edyta Stein wygłosiła w Spirze konferencję (w ramach kongresu pedagogicznego) Prawda i jasność w nauczaniu i edukacji

12 września 1932 – w Juvisy pod Paryżem  rozpoczął się  w Kongres Tomistyczny, którego tematem była  „fenomenologia i jej związki z tomizmem”. Uczestniczyła w nim Edyta Stein.

14 września 1936 – śmierć Augusty Stein we Wrocławiu

 21 września 1933 – Edyta rozpoczęła spisywanie rodzinnej historii, która w ostatecznym kształcie nosi tytuł Dzieje pewnej żydowskiej rodziny

27 września 1904 – narodziny Ilse Gordon w Hamburgu, córki Elzy i Maxa Gordonów

PAŹDZIERNIK

9 października 1926 – Edyta rozpoczęła pracę nad tłumaczeniem św. Tomasza z Aquinu („Questiones de veritate” świętego Tomasza z Aquinu)

11 października 1988 – kanonizacja św. Teresy Benedykty od Krzyża przez Jana Pawła II w Rzymie

14 października 1938 – Arno pożegnał na zawsze Edytę przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych

15 października 1917 – narodziny Lotte Stein we Wrocławiu, córki Arno

18 października 1930 – w Spirze dr Edyta Stein wygłosiła konferencję dla profesorów katolickich Palatynatu O koncepcji wychowania

26 października 1915 – we Wrocławiu w Johannes-Gymnasium Edyta Stein zdała egzamin z greki, uzupełniający jej egzamin dojrzałości

LISTOPAD

5 listopada 1932 – pierwszy dzień wykładów dr Edyty Stein w Instytucie pedagogiki Naukowej w Monastyrze poświęconych formacji człowieka

8 listopada 1930 – w Bendorfie dr Stein wygłosiła dla Komisji Kształcenia Niemieckiego Katolickiego Związku Kobiet konferencję Fundamenty formacji kobiety

11 listopada 1922 – narodziny Ernsta Ludwig Bibersteina we Wrocławiu, syn Erny i Hansa Bibersteinów

21 listopada 1965 – śmierć Hansa Bibersteina (szwagra)

23 listopada 1956 – śmierć Elzy Gordon (siostry)

GRUDZIEŃ

2 grudnia 1931 – w Heidelbergu Edyta Stein wygłosiła konferencję Intelekt i intelektualiści

4 grudnia 1889 narodziny Hansa Bibersteina w Siemianowicach k. Gliwic

5 grudnia 1920 – ślub Erny Stein i Hansa Bibersteina w domu rodzinnym przy Michaelisstrasse 38

11 grudnia 1881 – narodziny Elfrydy Stein w Lublińcu

13 grudnia 1883 – narodziny Róży Stein w Lublińcu

20 grudnia 1883 – śmierć Adelheid Courant w Lublińcu, babki Edyty Stein

24 grudnia 1936 – chrzest Róży Stein w Wigilię Bożego Narodzenia, w  kościele w Kolonii-Hohenlind  przez księdza prałata von Aacken; w czasie pasterki przyjęła Komunię św.

31 grudnia 1938 – do Norwegii wyemigrowała młodsza córka  Elzy, Anni Gordon-Meyer

31 grudnia 1938 – s. Teresa Benedykta od Krzyża opuściła Karmel w Kolonii i udała się do Echt