Treść główna

„Laur Edyty Stein” dla Towarzystwa im. Edyty Stein

Z okazji 20-lecia Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach od 7 do 9 grudnia 2023 r. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM miała miejsce konferencja pt. „Fenomen Snu”.

W trakcie wydarzenia po raz pierwszy wręczono „Laur Edyty Stein„, którym uhonorowano Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu:

„za wybitne osiągnięcia i wytrwałość w wieloletniej działalności poświęconej upowszechnianiu dziedzictwa naukowego i duchowego współpatronki Europy Edyty Stein”.

W imieniu Towarzystwa im. Edyty Stein z rąk prof. dr hab. Anny Grzegorczyk oraz prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej Laur odebrali: Danuta Nowak – prezes, dr Marek Kosendiak – wiceprezes oraz Maria Kromp-Zaleska – dyrektor Domu Edyty Stein.

W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. Anna Grzegorczyk podkreśliła, że powstanie Towarzystwa im. Edyty Stein w 1989 roku dało inspirację do utworzenia w Poznaniu Centrum Badań im. Edyty Stein. Wskazała także na główne dzieło Towarzystwa, jakim jest Dom Edyty Stein – jedyne takie miejsce na świecie, które dziś stanowi przestrzeń spotkania dla badaczy naukowych, pielgrzymów i świadków życia i świętości Edyty Stein.

Odbierając „Laur Edyty Stein” Danuta Nowak, prezes TES podkreśliła znaczącą rolę członków Towarzystwa, którzy od początku jego istnienia, aż do dziś zaangażowani są w jego działalność – ks. Jerzego Witka, wieloletniego prezesa TES, p. Danuty Skraby oraz p. Anity Czarnieckiej-Stefańskiej. Bez ich ofiarnego zaangażowania i wytrwałej służby – a także wielu innych członków TES – to dzieło nigdy by nie powstało i nie trwało do dziś.

Zdjęcia: https://www.facebook.com/Uniwersyteckie/