Treść główna

Wybrano laureatów Nagrody im. św. Edyty Stein 2023

Nagroda im. św. Edyty Stein przyznawana jest przez Kapitułę Towarzystwa im. Edyty Stein za następujące działania na szerokim forum krajowym i zagranicznym (publicystyka, literatura, media, fora publiczne, naukowe).

Kapituła Nagrody im. Św. Edyty Stein ogłasza, że Laureatami w roku 2023 zostają:

  • KS. HENRYK ROMANIK – kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, proboszcz katedry diecezjalnej. Konserwator zabytków, wykładowca historii sztuki sakralnej w seminarium. Duszpasterz twórców, biblista i poeta. Autor zbiorów wierszy o Edycie Stein pt. Siostra (2009), Święta. Nowe wiersze o Edycie Stein (2023) i modlitewnika Przewodniczka po Europie. Twórca sześciu innych modlitewników i czterech zbiorów poezji, tekstów medytacyjnych i rekolekcji. Niestrudzony ewangelizator, krzewiciel kultury chrześcijańskiej, pracujący z ogromnym zaangażowaniem nad ochroną duchowej i materialnej spuścizny Kościoła, Europy oraz polskiego dziedzictwa narodowego.
  • WOJCIECH HANN – pierwszy prezes Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu. Jako członek – założyciel TES w grupie młodych wniósł do statutu Towarzystwa wielokulturowość Dolnego Śląska i współpracę polsko – żydowsko – niemiecką. Był inicjatorem pierwszej międzynarodowej konferencji organizowanej przez TES oraz aktywnego udziału TES w Katholikentag. Był także organizatorem stażu zagranicznych wolontariuszy w biurze TES. Wraz z grupą wrocławskich przedsiębiorców ofiarował popiersie Edyty Stein dla kościoła Saint-Germain-des-Prés w Paryżu.
  • O. DIDIER-MARIE GOLAY OCD – karmelita z Lisieux, członek Paryskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Autor albumu o Edycie Stein, Devant Dieu pour tous (Prix de l’humanisme Chrétien 2010). W trakcie pisania książki odwiedził DES i nawiązał kontakt z ówczesnym Zarządem. W telewizji francuskiej KTO występował w programach popularyzujących życie i dzieło Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża. Tłumacz i redaktor dzieł św. Teresy Benedykty od Krzyża, autor atlasu Thérèse d’Avila, aventurer sa vie, koordynator i i uczestnik sympozjów zorganizowanych w 2006 roku z okazji stulecia śmierci św. Elżbiety od Trójcy Świętej.

Gratulujemy Laureatom i zawiadamiamy, że Ceremonia wręczenia Nagród zaplanowana jest na dzień 12 października 2023 r. w Domu Edyty Stein we Wrocławiu – siedzibie Towarzystwa im. Edyty Stein.