Treść główna

Nowy program kulturowy Dziedzictwo Edyty Stein

W dniu 1 lutego 2019 roku została podpisana deklaracja współpracy dotycząca realizacji programu kulturowego „Dziedzictwo Edyty Stein” przez sekretarza stanu w MKiDN Jarosława Sellina, prezesa Towarzystwa im. Edyty Stein ks. Jerzego Witka oraz dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Marka Mutora.

Program „Dziedzictwo Edyty Stein” opracowany przez Towarzystwo Edyty Stein i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” stanowi część działalności Centrum Historii Zajezdnia.

Głównym celem programu jest popularyzacja dziedzictwa Edyty Stein oraz wykorzystanie potencjału miejsca, jakim jest znajdujący się we Wrocławiu jej dom rodzinny, którego właścicielem jest Towarzystwo im. Edyty Stein. Pozwoli to nam na szerokie udostępnienie Domu Edyty Stein dla publiczności poprzez zapewnienie możliwości bezpłatnego zwiedzania, oraz uczestnictwa w wydarzeniach z zakresu kultury i edukacji.

Na program składają się następujące elementy:

  • nowa wystawa stała w Domu Edyty Stein
  • spotkania i warsztaty oraz specjalna oferta edukacyjna w wybrane dni w roku
  • codzienna bezpłatna dostępność Domu Edyty Stein dla zwiedzających (dotąd możliwe to było tylko doraźnie – po wcześniejszym umówieniu terminu zwiedzania)
  • organizacja kolejnych edycji nagrody Edyty Stein
  • promocja miejsca – jako dodatkowa oferta dla zwiedzających Centrum Historii Zajezdnia

Towarzystwo im. Edyty Stein będzie pracować również nad szerszym wykorzystaniem dziedzictwa Edyty Stein w narracjach o historii Europy, Polski i Wrocławia. Tak jak do tej pory będzie udostępniać posiadane zbiory dla celów naukowych i badawczych. W 2019 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dotację w wysokości 300 tys. zł na realizację programu. Na podstawie oceny bieżącej edycji możliwa będzie kontynuacja wsparcia w następnych latach.

Zachęcamy do uważnego śledzenia pojawiających się na naszej stronie wiadomości i wydarzeń.