Treść główna

Zmiana wysokości składek członkowskich TES

Szanowni Członkowie Towarzystwa im. Edyty Stein,
Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu numer 2/3/2023 z dnia 2 marca 2023r. roczna składka członkowska uległa zwiększeniu na 96 zł od osób pracujących oraz na 48 zł od studentów i emerytów.
Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Główny Towarzystwa im. Edyty Stein