Treść główna

Życzenia Wielkanocne 2024

Raduj się ziemio, opromieniona niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. 

Oby to starożytne Orędzie Paschalne zabrzmiało w naszych sercach, by blask Jezusa Zmartwychwstałego opromienił ciemności naszego serca, w taki sposób, byśmy umieli miłować, przebaczać i szukać jedności.  

Dużo prawdziwej radości w Święta wynikającej z faktu, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, że On jest Panem! Pięknych chwil w gronie rodzinnym, odpoczynku i wzajemnej życzliwości.

Radosnego Alleluja!

życzy

Danuta Nowak, prezes Towarzystwa im. Edyty Stein wraz z Zarządem.