Treść główna

Życzenia Wielkanocne 2021

„To jest ta noc, w której Chrystus skruszył więzy śmierci i z Otchłani powraca zwycięski”.

Na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy wszystkim radosnego świętowania
przejścia z niewoli do wolności, 
z ciemności do światła, 
ze śmierci do życia…
Niech Pascha Chrystusa – Przejście Pana
przyniesie wyzwolenie z niewoli grzechu
i ożywi w nas Ducha Wiary, Nadziei i Miłości..

W imieniu Zarządu Towarzystwa im. Edyty Stein
Ks. Jerzy Witek, prezes