Treść główna

Edyta Stein i „Badania logiczne”. Nowy eksponat w Domu Edyty Stein

Jednym z poszukiwanych eksponatów do wystawy stałej w Domu Edyty Stein było niemieckie wydanie Badań logicznych Edmunda Husserla – książki, której przeczytanie przynagliło Edytę do wyjazdu z Wrocławia i dołączenia do grona fenomenologów w Getyndze. Niezwykłą radość sprawiła nam Regina Reisch, studentka z Niemiec, która na początku 2022 roku w Domu Edyty Stein odbywała praktyki. W jednym z niemieckich antykwariatów odnalazła komplet dzieła – oba tomy Badań logicznych Edmunda Husserla, w drugim wydaniu 1913 i 1921, opublikowane w Halle przez Max Niemeyer Verlag – i podarowała nam, byśmy mogli ubogacić nim ekspozycję! Od marca 2022 roku to kluczowe dzieło leży u Edyty na biurku.

Regina! Z serca Ci dziękujemy za ten dar!!!

Tytułem wprowadzenia Regina napisała kilka słów o swoim darze (poniżej), natomiast szerzej na temat pytania: Które wydanie „Badań logiczych” czytała Edyta Stein? odpowiedzi poszukała Katarzyna Szalast, która akurat zwiedzała Dom, gdy nadeszła paczka z prezentem i współdzieliła radość tej niespodzianki!

„Badania logiczne” Edmunda Husserla podarowane dla Domu Edyty Stein w 2022 roku przez Reginę Reisch

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów we Wrocławiu Edytę Stein pociągały uniwersytety poza jej rodzinnym miastem. Początkowo inspirowana poezją starych piosenek studenckich, jedzie w końcu do Getyngi, dokąd przywiodło ją dzieło filozoficzne Edmunda Husserla.

Podczas przygotowywania referatu na seminarium profesora Williama Sterna, dotyczącego problemów psychologii myśli (semestr letni 1912 i semestr zimowy 1912/13) podczas studiów we Wrocławiu, kolega dr. Georg Moskiewicz, podchodzi do miejsca pracy Edyty Stein i radzi: „Niech pani zostawi cały ten kram – powiedział – a przeczyta raczej to; przecież inni czerpią wszystko tylko stąd”. Wręcza jej drugi tom Badań logicznych Husserla. Podczas kolejnych ferii świątecznych czyta pracę, ale musi korzystać z egzemplarza seminarium filozofii, ponieważ nakład książki jest wyczerpany. Edyta Stein wkrótce zrozumie, że chce studiować u ojca fenomenologii.

W następnym semestrze letnim (semestr letni 1913) Edyta wyjeżdża do Getyngi. Na seminarium po raz pierwszy spotyka samego Husserla. Uczestniczy w seminarium filozoficznym, gdzie nowi studenci również muszą się przedstawić. Kiedy przyszła kolej na przedstawienie się Edyty Stein, Husserl zapytał: „«Czy pani czytała już coś z moich prac?» – Logische Untersuchungen. – «Całe Logische Untersuchungen?» – «Tom drugi – cały». – «Cały drugi tom? No, to jest rzeczywiście wyczyn bohaterski»”. W ten sposób została przyjęta do jego seminarium.

Autor: Regina Reisch