Treść główna

Edyta Stein – Św. Teresa Benedykta od Krzyża.Bycie chrześcijaninem jako zastępstwo. Patronka Europy

Zapraszamy do przeczytania publikacji autorstwa Karla-Heinza Menke pt. Edyta Stein – Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Bycie chrześcijaninem jako zastępstwo. Patronka Europyartykuł do pobrania!

Karl-Heinz Menke, emerytowany profesor dogmatyki na Katolickim Teologicznym Fakultecie Uniwersytetu w Bonn, autor licznych, ważnych publikacji z zakresu dogmatyki w obszarze języka niemieckiego, wyróżniony w roku 2017 za dorobek naukowy Nagrodą Ratzingera, nie zamyka swoich badań w „wieży z kości słoniowej”, lecz zabiera zdecydowany głos w toczonych właśnie dys-kusjach, jak np. w dyskusji dotyczącej tego, co wiedzie prymat w życiu człowieka: wolność czy prawda. Menke uważa, że zwolennikom tzw. nowoczesnego katolicyzmu nie chodzi o ogólne zaakceptowanie powiązania prawdy z wolnością poznania i dzia-łania podmiotu, lecz wiele bardziej o prowadzenie swojego życia według przez siebie samego określonych celów. Wolność nie może być przez nikogo i przez nic zniewolona. Ale w takim ujęciu stworzenie i sumienie człowieka nie są już splendor veritatis, gdyż wolność człowieka jest prawdą samą dla siebie samej. Menke uważa, że następuje odwrócenie prymatu prawdy przed wolnością w jego przeciwieństwo.