Treść główna

Udział w programie „Wspólne dziedzictwo”

Towarzystwo im. Edyty Stein zostało zaproszone do współudziału w programie Wspólne dziedzictwo, nowej inicjatywie fundacji Forum Dialogu, która zainicjowana została w tym roku we współpracy z instytutem Jad Waszem. Program jest adresowany do liderów z różnych kręgów kościołów chrześcijańskich działających w Polsce: świeckich aktywistów, duchownych, dziennikarzy. 

W cyklu 3 seminariów, które od marca od czerwca 2019 roku odbyły się w Warszawie, Jerozolimie oraz Łodzi wzięła udział Anna Siemieniec – członkini Towarzystwa im. Edyty Stein, związana zawodowo z Domem Edyty Stein oraz współorganizatorka Dnia Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu.

Forum Dialogu o programie: „Wspólne dziedzictwo” to słowa, które powracają w dokumencie Nostra Aetate 4, katolickiego Soboru Watykańskiego II, na określenie więzi, jaka łączy chrześcijan i Żydów ze względu na wspólną przeszłość i zakorzenienie chrześcijaństwa w dziedzictwie judaizmu. W polskim kontekście myślimy też o dziedzictwie historii, w której Żydzi i chrześcijanie żyli na tej ziemi obok siebie; historii, która bywała i słodka i gorzka i jako taka jest pamiętana. Wspólne dziedzictwo to dla nas również doświadczenie Zagłady Żydów,  która odbyła się tutaj i była doświadczeniem pokolenia naszych dziadków i pradziadków . To dziedzictwo trudne i chyba wciąż nie przeżyte, z którym również chrześcijanie na poziomie wiary muszą się mierzyć. 

Dlatego do programu „Wspólne dziedzictwo” zapraszamy liderów z różnych kręgów kościołów chrześcijańskich działających w Polsce: świeckich aktywistów, duchownych, dziennikarzy. Chcemy wspólnie, w ekumenicznym gronie, poznawać te tematy i rozmawiać o tym, co z tym dziedzictwem zrobić dziś, w naszych wspólnotach i w kontekście Polski. Nikt za nas tego nie przemyśli i nie przeżyje.  

Serdeczne podziękowania dla Forum Dialogu – w szczególności Zuzanny Radzik oraz Marii Sokołowskiej, a także wszystkich osób uczestniczących w programie, za to niezwykłe doświadczenie! Mamy nadzieję, że był to dobrego początek..

Poprzez kamienie przywiezione z Yad Vashem, nawiązujące do idei kamieni pamięci, w ekspozycji Domu Edyty Stein chcemy upamiętnić członków najbliższej rodziny Edyty, w większości mieszkańców Domu, którzy tak jak ona stracili życie w Zagładzie: Rosa Stein – siostra (1942, Auschwitz), Elfriede Stein – siostra (1942, Teresienstadt), Paul Stein – brat (1943, Teresienstadt), Gertrud Stein – bratowa, żona Paula (1943, Teresienstadt), Eva Stein – bratanica, córka Arno (1943, Teresienstadt).